Esperanto en regiona televido – Esperanto na EPTV

Marto, 23-a de Januraro, la raporteca teamo de la “Regiona Ĵurnalo” de la televida entrepreno EPTV estis en la sidejo de Asocio Zamenhof por scii plu pri Esperanto. Dum preskaŭ dum 2 horoj babilante kaj malkovrante diversajn aferojn, poste oni iris al ĉefa placo de Poŭzalegro nomata Senador José Bento, tie oni demandis al promenantaj homoj kiun lingvon oni paroladis tiam, neniu malkovris, ke, ni paroladis Esperanton, sed sinjoro el Ribeirão Preto memoris, ke, en sia infaneco li jam aŭdis paroli pri Esperanto, kaj, ke li fariĝis tre feliĉa por aŭskulti Esperanton denove.

224475_529918243688004_581996579_n

Pro la raporteco oni kontaktiĝis esperantisto el Lambari, s-ro Lacordai, delonge oni serĉas lin kaj feliĉe li renkontis nin.

Oni fariĝis treege feliĉa pro ĉi tiu raporteco, feliĉe la regiona amaskomunikilo komencas vidi nin.

196232_529920250354470_1729932922_n

Terça, 23/01, a reportagem do Jornal Regional da EPTV esteve na sede da Associação Zamenhof para saber o que é o esperanto. Durante quase duas horas de um bate-papo e muitas descobertas fomos todo a para a praça Senador José Bento e lá perguntamos para as pessoas que língua estávamos falando, ninguém conseguiu adivinha que era o esperanto, mas um senhor de Ribeirão Preto lembrou que em sua infância ele tinha ouvido falar sobre o esperanto e que ficou muito feliz em ouvir a língua novamente.

Devido a reportagem entramos em contato com um esperantista da cidade de Lambari, o sr. Lacordai, á tempos estávamos a procura dele e felizmente agora ele nos encontrou.

Ficamos muito felizes com essa reportagem, felizmente a impressa regional começa a nos enxergar.

74114_529915927021569_235711548_n

1-a ERUPA

1- ERUPA
1-a Renkontiĝo de Esperanto de la Urbo Pouso Alegre
Je la 8-a de Decembro 2012 – Pouso Alegre – MG – Brazilo
Asocio Zamenhof: Rua da Tijuca nº 51 – Fundos – Centro

13:00 – Akceptado kaj Malfermo
13:30 – Ĉu ekzistas originala kulturo en Esperantujo? – Fábio Silva – Pouso Alegre
14:00 – Muzaiko, Vietnamujo kaj BEJO – Rafael Zerbetto – Campinas – SP
15:00 – Intervalo
15:30 – Vojaĝoj, kino kaj projektoj – Joe Basílio – Formiga – MG
16:00 – Arta prezentado.
16:45 – Fermo

Ĉi tiu renkontiĝo estos tute parolata en Esperanto, ĝi celas montri al la gelernantoj, kiel funkcias la regionajn kaj lokajn renkontiĝojn en Esperantujo. Ĉiuj estas bonvenaj, sed bonvole avertu nin, ĉar la renkontiĝejo ne estas granda loko, pro tio oni devas scii kiom da homoj ĉeestos.

Kontaktoj: [55] (35) 9962-0091 / 9174-0562 (Fábio/Pietro) esperanton@gmail.com
Organizo: Asocio de Edukado kaj Kulturo L.L.Zamenhof
http://www.linguainternacional.org

Fim de semana esperantista em Pouso Alegre – Esperanta semajnfino en Pouso Alegre

Aconteceu nos dias 2 e 3 de junho um ótimo final de semana esperantista em Pouso Alegre, no sábado dia 2 assistimos a palestra do presidente da BEJO (Organização Brasileira de Jovens Esperantistas) que falou sobre a instituição a qual ele preside, sobre a rádio Muzaiko, que transmite programação em esperanto 24 horas todos os dias e também sobre as ações da BEJO e da TEJO (Organização Mundial de Jovens Esperantistas) em eventos como a RIO+20 e juntos as ONG’s de preservação do meio ambiente, principalmente quando se trata de direitos humanos, preservação de culturas e direitos linguísticos.

No domingo se reuniram todos para a 1ª feijoada esperantista, um ambiente de muita amizade e descontração, desfrutamos de uma saborosa feijoada ao som de boa música em esperanto.

Nós da Associação Zamenhof ficamos muito satisfeitos com esse pequeno evento e esperamos que possamos realizar outros finais de semanas como esse.

Palestra sobre a BEJO com Rafael Zerbetto - Prelego pri BEJO kun Rafael Zerbetto

Palestra sobre a BEJO com Rafael Zerbetto – Prelego pri BEJO kun Rafael Zerbetto


Dum ĉi tiu semajnfino (2-a ĝis la 3-a de Junio) okazis ĉi tie en Pouso Alegre belega Esperanta semajnfino. Sabate ni ĉeestis en la prelego de la prezidanto de BEJO (Brazila Esperantista Junulara Organizo) , kiu parolis pri la institucio , kies li estas prezidanto, pri la radio Muzaiko, kiu elsendas sia programado en Esperanto dum 24 horoj ĉiutage kaj ankaŭ pri la agadoj de BEJO kaj TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) en la eventoj kiel Rio+20 kaj ĉe NO (Neestraraj Organizoj) , kiuj rilatas al la natura preservado, ĉefe , kiam rilatas la homaj rajtaj denfendo, kultura preservado kaj lingvistikaj rajtoj.

Dimanĉe ĉiuj renkontiĝis por la 1-a Esperanta fazeolaĵo, en tre amika kaj amuza etoso, oni ĝuis bongustan fazeolaĵon aŭkultante bonegan Esperantajn muzikojn.

Ni el Asocio Zamenhof ŝategis ĉi tiun malgrandan eventon kaj oni atendas ke oni povu organizi aliajn similajn semajnfinojn .

Feijoada Esperantista - Esperanta Fazeolaĵo

Feijoada Esperantista – Esperanta Fazeolaĵo

Feijoada Esperantista - Esperanta Fazeolaĵo

Feijoada Esperantista – Esperanta Fazeolaĵo

XIX MIRECO

19-a MIRECO - 19º MIRECO

19-a MIRECO – 19º MIRECO

19-a Minasa Renkontiĝo de Esperanto Centro Okcidenta.
19º Encontro Mineiro de Esperanto do Centro Oeste.

Dato: 06/05/2012
Loko: E.E. Dona Antônia Valadares (Ŝtata Lernejo)

Temo: Esperanto, um novo paradigma para a comunicação internacional.
Esperanto, la nova paradigmo al la internacia komunikado.

Senpaga komuna loĝejo.
(Kunportu la litotukojn)

Pliaj informoj:
[55] (37) 8823-1565 Tobias, [55] (37) 9903-1410 Anderson, [55] (37) 3213-3658 Hellan.

Grito do Rock 2012 – Roko-Krio 2012

Foi com muita alegria que aconteceu nosso 1º Ago-Tago (dia da ação) junto com as comemorações do Grito do Rock 2012 em Pouso Alegre.
Mais de 60 (sessenta) pessoas passaram por nossa barraca e se interessaram pela língua internacional esperanto, alguns até já conheciam, mas não sabiam que o esperanto estava tão ativo.
Das 9 ás 18 horas os associados da Associação Zamenhof divulgaram o esperanto e participaram da festa que foi o Grito do Rock.
Eis algumas fotos do evento.

Kun granda ĝojo okazis nia unua Ago-Tago kune la soleno de la Roko-Krio 2012 en la urbo Poŭzalegro.
Pli ol 60 (sesdek) homoj interesis pri la internacia lingvo Esperanto, kelkaj jam scias pri la lingvo, sed ili ne sciis, ke ĝi estas tiom aktiva.
De la 9-a ĝis la 6-a p.t. la anoj de Asocio Zamenhof disvastigis Esperanton kaj partoprenis de la festo, kiu estis Roko-Krio.
Jen kelkaj fotoj de la evento.

Finalmente Google disponibiliza o esperanto no Google Translate – – – Finfine Google ebligas Esperanton en Google Tradukilo

Google traduz para o esperanto

Google traduz para o esperanto

Depois de quase 5 anos, o Google finalmente disponibiliza o esperanto entre os idiomas suportados no seu Google Translate, a comunidade esperantista recebeu a notícia com empolgação, desde ontem mensagens de diversos fóruns, blogs e portais trazem a novidade.
O tradutor eletrônico ainda está longe de ser um substituto para a tradução natural (homem), a versão do esperanto ainda precisa ser melhor alimentada, pois ainda tem pequenas falhas em traduções simples, mas é sim um grande passo, essa iniciativa do Google serve para mostrar que o esperanto não é nenhuma língua de laboratório, mostra sim, que o esperanto é um idioma vivo e muito usual, o Google é apenas mais uma empresa que usa o esperanto, outras tão bem conhecidas como o Facebook e a Wikipédia há tempos fazem uso do idioma internacional.

Tradukilo de Google

Tradukilo de Google

Post preskaŭ 5 jaroj, Google finfine ebligas Esperanton inter la uzeblaj lingvoj en sia Google Tradukilo, Esperantujo ricevis la novaĵon entuziasme, ekde hieraŭ mesaĝoj je diversaj forumoj, blogoj kaj paĝaroj alportas la novaĵon.
La komputiltradukilo ankoraŭ ne anstataŭigas la homtradukon (eble neniam ĝi faros tion), la esperanta versio nepre bezonas esti plibonigata, ĉar ankoraŭ oni trovas malgrandajn difektojn en simplaj tradukoj, sed tio estas grandega paŝo, ĉi tiu iniciato de Google montras, ke Esperanto ne estas laboratoria lingvo, montras, ke ĝi estas viva kaj uzebla lingvo, Google estas nur alia entrepreno, kiu uzas Esperanton, aliaj tiom konata kiel Facebook kaj Vikipedio jam delonge uzas la internacian lingvon.

Fontoj:

http://www.liberafolio.org/2012/google-ektradukas-esperanton
http://googletranslate.blogspot.com/2012/02/tutmonda-helplingvo-por-ciuj-homoj.html

Pouso Alegre no mapa do dia do Esperanto no Twitter – Pouso Alegre en la mapo dum la tago de Esperanto en Twitter

Infelizmente não atingimos nosso objetivo, mas os esperantistas de Pouso Alegre estão de parabéns, um dos maiores focos de propaganda no Twitter (em todo mundo) ontem dia 15/12, foi em nossa região (Sul de Minas).
Agradecemos a todos, esperantistas, ou não, pela a ajuda na divulgação do esperanto na rede social Twitter.
No dia 26/07/2012 novamente teremos outra ação, dessa vez, comemorando o lançamento da primeira gramatica de esperanto, desde já convidamos todos para participarem conosco dessa divulgação.

Fonte: http://trendsmap.com/topic/%23esperanto

Esperanto-Tago

Esperanto-Tago

Bedaŭrinde oni ne atingis nian celon, sed la esperantistaro de Pouso Alegre, faris bonegan laboron, unu de la plej grandaj monda fokuso de la hieraŭa propagando estis ĉi tie en nia regiono (Sudminasa Regiono).
Oni dankas ĉiujn, esperantistoj aŭ ne, por la helpo je la disvastigado en la socia reto Twitter.
Je la 26-a de julio, ni denove agos kune, ĉifoje, komemorante la lanĉo de la unua libro de Esperanto, ekde nun, ni porfitas por inviti vin al ĉi tiu agado!

Morgaŭ estos Tago de Esperanto en Twitter

Ĉu vi helpos nin?

http://www.facebook.com/events/207181359294030/

Ni ja bezonos vian helpon!
Morgaŭ en Twitter du la tuta tago enmetu la signon # antaŭ la vorto esperanto (#esperanto).
Kune ni montros la vorton Esperanton al la tuta mondo.

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto

SUMIRE - 2011

SUMIRE - 2011

Aconteceu no domingo, dia 30 de outubro, na cidade de Silvianópolis, o 7º Encontro Sulmineiro de Esperanto com o tema “Esperanto para Crianças”.
Participaram do evento 56 pessoas de 5 cidades, sendo elas, Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis e Campinas.
O evento teve início às 9:00 horas com um farto café da manhã. Logo em seguida a Professora Maria Antônia Sobral agradeceu a presença de todos e convidou para compor a mesa o Prof. José Batista Costa (Ex-presidente da Associação Zamenhof), o Prof. Joe Basílio Costa, a Prof.ª. Marivânia Faria e o Sr. Murilo de Almeida, representando o prefeito de Silvianópolis.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj


O Prof. Joe Basílio Costa foi o primeiro palestrante. Ele explicou o que é o idioma esperanto, como surgiu e contou sobre suas viagens à Europa. Como diretor de filmes, apresentou seu novo projeto sobre a vida do Dr. Zamenhof, criador do esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

A aluna do curso de Silvianópolis, Una Hariany Neves, contou como conheceu o idioma e como ele mudou sua vida – segundo suas próprias palavras: “hoje o esperanto faz parte da minha vida”. Seu depoimento emocionou muitas pessoas na plateia. Em seguida, ela e outro aluno, o Sr. Reinaldo Gomes, homenagearam a cidade de Silvianópolis por ocasião de seu 265° aniversário de fundação que aconteceu no próprio dia 30 de outubro.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Após um breve intervalo Fábio Silva fez uma pequena palestra sobre jogos e cursos de esperanto na internet. Logo em seguida fez-se uma pausa mais longa para o almoço.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Às 14:00 horas a Professora Marivânia Faria, cujos alunos participam do curso de esperanto, falou sobre a importância desse aprendizado notando que o aproveitamento deles nas aulas melhorou muito após terem começado a estudar o esperanto.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Logo em seguida às 14:20 horas aconteceu o ponto alto do encontro: a encenação da peça teatral “O Casamento da Dona Baratinha”, encenada pelas crianças que fizeram o curso básico de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Às 15:00 horas o Prof. Joe Basílio convidou todos aqueles que não conheciam o idioma para participar de um curso relâmpago, ensinando os cumprimentos básicos e regras gramaticais básicas ; no auditório Rafael Zerbetto guiou uma roda de conversação com os alunos dos cursos sequenciais.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

O Grupo de Seresta de Silvianópolis cantou cantigas de roda em esperanto e típicas canções de seresta em português. A seguir a Prof.ª Maria Antônia Sobral finalizou o evento.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Graças ao apoio financeiro do Sr. Tobias Ferreira de Divinópolis, o trabalho da Prof.ª Maria Antônia Sobral de Silvianópolis, à valorosa ajuda das esperantistas Elba Ladislau e Una Hariany Neves, ao apoio do prezidente da Associação Zamenhof, Fábio Silva, e da diretora do vespertino, S-ra Elizabete de Paiva Paula, e funcionários da Escola Municipal Silviano Brandão, onde aconteceu o evento, foi possível a realização do 7º SUMIRE.

7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

Okazis dimanĉe je la 30-a de Oktobro en la urbo Silvianopolo la 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, kies temo estis “Esperanto por Infanoj”.
Ĉeestis en la evento 56 homoj el 5 urboj, nome Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis kaj Campinas.
La renkontiĝo komenciĝis je la 9-a matene per abunda matenmanĝo. Tuj poste la Instruantino Maria Antônia Sobral dankis la ĉeeston de ĉiuj kaj invitis por sidiĝi ĉe la tablo la Instruanton José Batista Costa (Eksprezidanto de Asocio Zamenhof), la Instruanton Joe Basílio Costa, la Instruistinon Marivânia Faria kaj la S-ron. Murilo de Almeida, kiu reprezentis la urbestron de Silvianopolo.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj

La Instruanto Joe Basílio Costa estis la unua preleganto. Li parolis pri Esperanto, kiel ĝi aperis kaj li ankaŭ raportis pri siaj vojaĝoj tra Eŭropo. Kiel filmreĝisoro, li prezentis sian novan projekton pri la vivo de D-ro. Zamenhof, la kreinto de Esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

La lernantino de la kurso de Silvianopolo, Una Hariany Neves, rakontis pri sia konatiĝo kun Esperanto kaj kiel ĝi ŝanĝis ŝian vivon – laŭ siaj propraj vortoj: “hodiaŭ Esperanto apartenas al mia vivo”. Ŝia atesto emociigis multajn ĉeestantojn. Sekve ŝi kaj alia lernanto, S-ro. Reinaldo Gomes, omaĝis la urbon Silvianopolo okaze de ĝia 265-a fondiĝa datreveno kiu okazis je la 30-a de Oktobro mem.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Post mallonga intertempo Fabjo Silva prelegetis pri ludoj kaj kursoj de Esperanto en la interreto. Tuj post jen pli longa intertempo por la tagmanĝo.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Je la 2-a posttagemeze la instruistino Marivânia Faria, kies gelernantoj partoprenas la kurson de Esperanto, parolis pri la graveco de tiu lernardo, rimarkinte ke ilia profito dum la ordinaraj lecionoj pliboniĝis post tiu lernado.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Sekve je la 2:20 posttagmeze la plej grava parto de la renkontiĝo okazis: la prezentado de la teatraĵo “La Edziniĝo de Fraŭlino Blatineto”, prezentita de la infanoj kiuj faris la bazan kurson de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Je la 3-a posttagmeze la instruanto Joe Basílio invitis ĉiujn, kiuj ne konis la lingvon partopreni fulman kurson, kiam li instruis la bazajn salutojn kaj la bazajn gramatikajn regulojn; en la ĉefĉambro Rafael Zerbetto gvidis konversacian rondon kun lernantoj de la daŭrigaj kursoj.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

La Serenada Grupo el Silvianopolo, kantis rondkantojn esperante kaj tipajn serenadajn kantojn portugallingve. Sekve la instruantino Maria Antônia Sobral fermis la eventon.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Dank´al la financa subteno de S-ro Tobias Ferreira de Divinopolo, al la laboro de la instruantino Maria Antônia Sobral de Silvianopolo, al la altvalora helpo de la esperantistinoj Elba Ladislau kaj Una Hariany Neves kaj la apogo de la prezidanto de la Asocio Zamenhof, Fábio Silva, kaj de la diretorino de la taga período, S-ino Elizabete de Paiva Paula, kaj funkciuloj de la Urba Lernejo Silviano Brandão, kie la evento okazis, la 7-a SUMIRE sukcese realiĝis.

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto – Silvianópolis – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto – Silvianopolo


Ensaio do teatro que acontecerá durante o SUMIRE
Provo de la teatraĵo kiu okazos dum SUMIRE

Acontecerá na cidade de Silvianópolis no dia 30 de outubro de 2011, das 9:00 ás 16:30 horas, o 7º Encontro Sul Mineiro de Esperanto com o tema “Esperanto para crianças”.
Local CIEMSA, localizado à Rua Cônego Paulo Monteiro, s/n – Silvianópolis – MG.
Eis a programação:

9:00h – Recepção e café da manhã
10:00h – Abertura
10:15h – 1° palestrante (Marivânia Faria) sobre alunos que começaram a aprender esperanto – em português
10:30h – Pausa / café / visita às exposições
10:40h – 2° palestrante (Una Neves) – sobre seu encontro com o esperanto – em esperanto e português
10:55h – Pausa / café / visita às exposições
11:05h – Homenagem ao centenário de emancipação política de Silvianópolis com a apresentação de 1 “causo” da cidade. (Turma da noite) – em esperanto e português
11:20h – Pausa / café / visita às exposições
11:30h – 3° palestrante (Fábio Silva) – “Cursos de esperanto e jogos para crianças na internet” – em esperanto e português
11:50h – Almoço
14:00h – Apresentação da peça teatral “O casamento da Dona Baratinha” – em esperanto (crianças)
14:20h – Pausa / café / visita às exposições
14:30h – 4° palestrante (Joe Bazilio) – em esperanto e português (sobre teatro e ensino de esperanto)
15:00h – Pausa / café / visita às exposições
15:10h – Apresentação do grupo de seresta de Silvianópolis com cantigas de roda em esperanto
15:30h – Pausa / café / visita às exposições
15:40h – Horário vago para eventuais apresentações dos participantes
16:00h – Atividade no pátio com todos os presentes (Escravos de Jó, roda, etc..)
16:30h – Encerramento
16:45h – Lanche

Durante o evento haverá exposições:
· fotografias de Marivânia Faria
· coleções de selos, moedas e envelopes de cartas relacionados a correspondências em esperanto de Evandro Luiz Gouvêa

Inscrições e mais informações no site:
http://sumire.yolasite.com/

Okazos en la urbo Silvianopolo je la 30-a de Oktobro 2011, de la 9-a ĝis 4:30 horo posttagmeze, la 7-a SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto kaj la temo estos “Esperanto por la infanoj”.
Jen la programo:

9:00h -Akceptado kaj matenmanĝo
10:00h – Malfermo
10:15h – 1-a prelegonto (Marivânia) – portugallingve
10:30h – Kafo-paŭzo
10:40h – 2-a prelegonto (Una) – Esperante kaj portugallingve
10:55h – Kafo-paŭzo
11:05h – Honoro al Sivianopolo pro la centjariĝo de la politika emancipado, kun la prezentado de 1 urba legendo. (Vespera klaso) – Esperante kaj potugallingve
11:20h – Kafo-paŭzo
11:30h – 3-a prelegonto (Fábio) – “Kursoj de Esperanto kaj interretaj ludoj por infanoj ” – Esperante kaj portugallingve
11:50h – Almoço
14:00h – Prezentado de la teatraĵo “La edziniĝo de Fraŭlino Blatineto” – Esperante (infanoj)
14:20h – Kafo-paŭzo
14:30h – 4-a prelegonto (Joe) – Esperante kaj portugallingve (pri teatro aŭ instruado de Esperanto)
14:45h – Kafo-paŭzo
14:55h – Muzika prezentado per fluto, elektronika piano kaj kantoj (Débora kaj Garcia, el Muzika Konservatorio de Poŭzalegro) – Esperante
15:20h – Kafo-paŭzo
15:30h – Libera horaro por eventualaj prezentadoj de la partoprenantoj
16:00h – Ludagado ĉe korto kun ĉiuj ĉeestantoj (La sklavoj de Ĵo, ĉirkaŭdanco, ktp…)
16:30h – Fermo
16:45h – Lunĉo

Dum la evento okazos ekzpozicioj:
· fotoj de Marivânia Faria
· poŝtmarko-kolektado, moneroj kaj leterkovertoj kiuj rilatas al Esperanto de Evandro Luiz Gouvêa.

Aliĝo kaj pliaj informoj en la retpaĝo:
http://sumire.yolasite.com/