9º Encontro Sul Mineiro de Esperanto acontecerá em Poços de Caldas

Bildo

 

O já tradicional SUMIRE Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto (Encontro Sul Mineiro de Esperanto) acontecerá pela segunda vez na cidade de Poços de Caldas. O evento tem com tema provisório Esperanto – Várias facetas de um mesmo ideal. O encontro acontecerá no Instituto Moreira Sales e tem como organizadores o AEP (Associação Esperantista de Poços) sempre contando com o apoio da Associação Zamenhof de Pouso Alegre.

Segue o primeiro esboço da programação que ainda não está totalmente definida.
 
09:00 – Bonvenigado kaj babilado (Sem matenmanĝo)
10:00 – Esperanto kaj interretaj teknologioj – Fábio Silva – Pouso Alegre
11:00 – Kiel Esperanto influis mian vivon – Alexandre Raymond – Lyon – França
12:00 – Intervalo
13:30 – Psikologiaj aspektoj de Esperanto – Anna Lobo – Poços de Caldas
14:30 – Stelaro – Alexandre Raymond – Lyon – França
16:00 – Fermo
 
Em breve será disponibilizada a página do evento, maiores informações no e-mail esperanton@gmail.com

9-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto okazos en Poços de Caldas

Bildo

 

La tradicia SUMIRE Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, okazos je la dua fojo en Poços de Caldas, turisma urbo de la ŝtato Minas-Ĝerajso. La provizora temo de la renkontiĝo estas Esperanto – multnombraj facoj de la sama idealo. La renkontiĝo okazos ĉe la Instituo Moreira Sales kaj estos organizita de Esperanta Asocio de Poços kaj apogita de Asocio Zamenhof de Pouso Alegre.Encontro Sul Mineiro de Esperanto acontecerá em Poços de Caldas.

Jen la provizora programero, ĝi ankoraŭ ne estas tute difinita,
 
09:00 – Bonvenigado kaj babilado (Sem matenmanĝo)
10:00 – Esperanto kaj interretaj teknologioj – Fábio Silva – Pouso Alegre
11:00 – Kiel Esperanto influis mian vivon – Alexandre Raymond – Lyon – França
12:00 – Intervalo

13:30 – Psikologiaj aspektoj de Esperanto – Anna Lobo – Poços de Caldas

14:30 – Stelaro – Alexandre Raymond – Lyon – França
16:00 – Fermo
 
Baldaŭ aperos la retpaĝaro de la evento, pliaj informoj ĉe esperanton@gmail.com

 

Pli ol 650.000 vizitoj – Mais de 650.000 visitas

Pli ol 650.000 vizitoj - Mais de 650.000 visitas

Pli ol 650.000 vizitoj – Mais de 650.000 visitas

Post unu jaro kaj duono ni feliĉe alvenis al la nombro 668.000 vizitintoj, dank'al informoj de la esperantistaro oni disvastigas nian karan lingvon pli kaj pli.

Depois de um ano e meio nós temos a felicidade de chegar ao número de 668.000 vizitantes, graças as informações fornecidas pelos esperantistas nós divulgamos nossa querida língua mais e mais.

Asocio Zamenhof en urba evento (Krio de la Roko) – Associação Zamenhof em evento (Grito do Rock)

Propagando - Krio de la Roko

Krio de la Roko

Morgaŭ okazos en Pouso Alegre grandega kultura evento nomata Grito do Rock (Krio de la Roko). Ni profitos ĉi tiun eventon por disvastigi Esperanton, ni okazigos nian Ago-Tago tie.
Ĉi tiu evento estas tre interesa por ni geesperantistoj , ĉar tie oni povos montri ke Esperanto estas tre utila por la societo kaj por la kulturaj aferoj.

“Paroli fremdam lingvon estas rompi landlimon. Paroli multajn estas rompi plurajn. Paroli esperanton estas voli rompi samtempe ĉiujn.” (Affonso Romano de Sant’Anna)

Amanhã (sábado, 10/03/2012) acontecerá em Pouso Alegre um grandioso evento cultural chamado Grito do Rock. Nós aproveitaremos tal evento para realizarmos nosso “Ago-Tago” (dia da ação). O dia da ação é um movimento internacional que tem por objetivo divulgar o idioma internacional esperanto.
Esse evento será muito importante para nós esperantistas mostrarmos a sociedade que o esperanto é útil principalmente para os assuntos culturais.

Falar uma língua estrangeira é romper uma fronteira. Falar muitas é romper várias. “Falar o Esperanto é querer romper todas de uma vez.” (Affonso Romano de Sant’Anna)

Mais informações, pliaj informoj (nur portugalingve):
http://www.gritopa.com/

Cartaz Grito Rock Pouso Alegre

Grito Rock Pouso Alegre 2012

Jovens universitários terão ajuda de uma semana na Universidade de Viena – – – Junaj studentoj estos subtenataj en Vieno

Jovens universitários terão ajuda de uma semana na Universidade de Viena / Junaj studentoj estos subtenataj en Vieno

Jovens universitários terão ajuda de uma semana na Universidade de Viena / Junaj studentoj estos subtenataj en Vieno

A Associação Universal de Esperanto (UEA) pagará todos os custos a 2 jovens universitários/as, para participar da “Semana de Verão de Terminologia” na Universidade de Viena / Áustria, de 8 a 14 de julho de 2012. A UEA pagará os custos do curso, da hospedagem, transporte e a viagem até Viena.
Os interessados devem se inscrever até o dia 8 de abril de 2012.
Os pre-requisitos são: ser estudante universitário, falar Esperanto e Inglês, ser membro-jovem da UEA e se interessar por terminologia.
Mais informações: http://esperanto.net/tec/somera-terminologia-trejnado-2012.pdf
e http://esperanto.net/tec/
———————
Subtene al siaj junaj membroj, UEA ofertas al du studentoj la eblon partopreni la Someran Terminologian Trejnadon (TSS) en Vieno, Aŭstrio. Temas pri unusemajna, neesperantista aranĝo por lerni pri terminologio. UEA financos vian partoprenon. Se vi estas interesita studento, vi nur alportu vin mem, vian intereson, kaj eventuale viajn demandojn!

Pliaj informoj: http://esperanto.net/tec/somera-terminologia-trejnado-2012.pdf
http://esperanto.net/tec/

El la blogo:
http://esperantomaceio.blogspot.com/

En la lasta sabato – No último sábado

A Associação Zamenhof deu boas vindas a seus novos alunos do curso básico de esperanto que começou sábado dia 12 de fevereiro.
A aula inaugural teve início as 15:00 hs. e se findou as 16:00 hs. com um breve explicação do instrutor Fábio Silva sobre o que é esperanto e para que serve.

Asocio Zamenhof bonvenigis siajn novajn gelernantojn de la baza kurso de Esperanto kiu komencis je la lasta sabato 12-a de Februaro.
La komenca leciono komenciĝis je la 3-a poste tagmeze kaj finiĝis je la kvara poste tagmeze, la instruanto Fábio Silva prelegetis pri kio estas Esperanto kaj pri ĝia utileco.

FIASKO DE ESPERANTO? – Esperanto um fiasko?

El Nitobe-centro por lingva demokratio:

“Unu el la miskomprenoj pri Esperanto estis, ke Esperanto estis provo je mondlingvo kiu malsukcesis, io kio havis certan provotempon, sed ne trapasis la ekzamenon. Sed tio estas konfuzi la lingvon mem kun malnova vizio pri Esperanto.
“Esperanto mem ekzistas hodiaŭ kaj estas uzata diversloke en la mondo, kvankam en malgranda skalo. Tio estas lingvistika fakto kiu devus esti konata. Troviĝas multaj esperantistoj (kaj Esperanto-parolantoj) kiuj havas la ideon de “ĉies dua lingvo” kiel idealon, sed kredeble estas malmultaj kiuj havas ĝin kiel eksplicitan celon kiun oni plenumu. Idealo estas io kion oni strebas alproksimiĝi, sed kiu estas neatingebla; celo estas atingebla. La celo de la Esperanto-movado estas disvastigi scion pri Esperanto – kaj prefere uzon de ĝi – al kiom eble plej multe da homoj. Neniu scias kiom da parolantoj Esperanto iam havos. La lingvo mem komenciĝis per unu parolanto (L. L. Zamenhof) kaj disvastiĝis tiel ke nun 100 000 homoj aŭ pli povas paroli ĝin bone. Ĉi tiu komunumo ankaŭ povis daŭrigi sian ekzistadon tra kreskaj kaj malkreskaj periodoj. Tio estas unika en la historio de lingvoj. Se ni konsideras tiun situacion ni devus klasifiki Esperanton kiel sukceson.”

Fonte:
Orbis Pictus – http://www.orbispictus.com.br/news.php?readmore=12

Loka televido apogas Esperanton – Tv local apóia o esperanto

Ekde 2005 kiam oni komencis labori en nia asocio ĉi tie en Pouso Alegre – MG – Brazilo ni ĉiam havis spacon en nia loka televido TV Libertas, nia klubanoj jam estis intervjuata diversfoje, ĉiam kiam oni faras eventon aŭ okazas novaĵojn rilate al Esperanto la loka televido disponas siajn raportistojn por helpi nin en nia disvastigado.
Hieraŭ mem nla prezidanto de la konsilantaro de nia asocio S-ro Garcia estis intervjuata pri la Tago de Esperanto.
Do mi volas elkore danki al ĉi tiu gravega entrepreno. Nome de Asocio Zamenhof niaj sinceraj dankoj!

————————————————————–

Desde 2005 quando começamos a trabalhar em nossa associação aqui em Pouso Alegre – MG, sempre tivemos espaço em nossa emissora local de tv a Tv Libertas, nossos associados já foram entrevistados diversas vezes, sempre que fazemos algum evento ou acontece alguma novidade sobre o esperanto a emissora disponibiliza seus repórteres para nos ajudar em nossas divulgações. Ontem mesmo o presidente do conselho deliberativo de nossa associação sr. Garcia, foi entrevistado sobre o dia do esperanto.
Então eu desejo agradecer de coração. Em nome a Associação Zamenhof nossos sinceros agradecimentos!

Hanói festeja o dia do esperanto – Hanojo festas Esperantan tagon

Acabei de receber essa mensagem e é com grande alegria que a compartilho com todos.

Hanói: Animada, multicolorida e de diversos aspectos da Festa de Zamenhof 2010

Hanojo: Bunta, diversaspekta kaj vigla Zamenhof-festo 2010

“Kiam en 1905, el la podio de la unua UK en Boulogne-sur-mer, Zamenhof prononcis sian paroladon, li ne povas imagi, ke 107 jarojn poste, UK okazos en tiu fora, nekonata lando, Vjetnamio. Renato Corsetti, la eks-prezidanto de UEA prave diris, ke la 21ª jarcento estos la jarcento de Esperanto en Azio. Paralele kun UK, jen tute freŝa novaĵo: TEJO ĝojas anonci, ke la 68-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Naha, ĉefurbo de la Okinava insulo en Japanio.”
Tiel parolis Nguyen Van Loi, prezidanto de Vjetnama Esperanto-Asocio malfermante la Zamenhof-Tagon de 2010, matene de la 12ª de decembro, ĉe la sidejo de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj, antaŭ eksterordinare vigla, multnombra partoprenantaro. Al la kunveno alvenis, flanke de gastoj: reprezentanto de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj, de Hanoja Esperanto-Asocio (HanEA), kaj de novaj Esperanto-simpatiantoj kiuj kontribuis per belaj artismaj prezentadoj; flanke de la gastiganto, krome la bone konataj esperantistoj, menciindas komencantoj de Malferma Universitato, de Fremdlingva Universitato, kaj de VSK infanlernejo.

A reportagem completa é encontrada no site Verda Mesagxo el Vjetnamio:

http://e.vea.vn/news/detail.php?fx=3&zx=298