9-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto – SUMIRE – Poços de Caldas – Minas-Ĝerajso – Brazilo

Okazis je la lasta sabato, je la 22-a de Junio, en Poços de Caldas la 9-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, 28 homoj (laŭ mi) ĉeestis je la renkontiĝo, reprezentintoj je 10 urboj ĉeestis, Contagem, Belo Horizonte, Campinas, Divinolândia, Divinópolis, Formiga, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Paulo kaj Rio Branco, ankaŭ ĉeestis esperantistoj el Francujo el la urbo Liono.

 

995677_477149032368309_1800879812_n

 

 

La renkontiĝo ekkomencis je la 9:30 matene, samideano João Otávio Veiga el Poços de Caldas/MG malfermis la renkontiĝon salutante ĉiujn partoprenintojn, sekve la preleginto Joe Bazilio el Formiga/MG ekkomencis la prelegseriojn, la temo de lia prelego estis, “Ĉu Esperanto estas facila?”. Je la 10:30 la franca esperantisto Alexandre Raymond parolis pri lia projekto Stelaro, la projekto celas revivigi esperantistan moneron por esperanta komunumo.

 

1052705_477148449035034_1669296710_o

 

De la 11:30 ĝis la 1-a postagmeze oni paŭzigis la eventon por tagmanĝi, je la reveno prelegis la psikologino Anna Lobo pri la psikologiaj aspektoj de Esperanto, sekve la prezidanto de BEJO – Brazila Esperantista Junulara Organizo, Rafael Zerbetto parolis pri ĉi tiu institucio, la estontaj projektoj kaj la eventoj organizita de ĝi, li ankaŭ parolis pri la radio Muzaiko.

 

600142_477148565701689_720340296_n

 

Je la 3-a posttagmeze Alexandre Raymond el Lyon/Francujo prelegis pri kiel Esperanto influis kaj influas en lia vivo, je la 4:20 posttagmeze João Otávio Veiga de Poços el Caldas/MG fermis la eventon anoncante, ke la venonta SUMIRE okazos en Poŭzalegro en decidota dato sed inter la monatoj Junio/Julio 2014.

 

DSCF0879

 

La evento estis sukcesplena kaj oni ne povas forgesi pri la bongustega kafo, kiu estis servita en frandaĵejo ĉe Instituto Moreira Salles, kaj oni elkore dankas al ĉi tiu instituto por gastigi nian eventon. Oni atendas kaj invitas ĉiujn ĉeestintojn (ke ili estu ĉeestontoj) estis kun ni venontjare en ĉi tiu gravega renkontiĝo, kiu estas SUMIRE. Asocio Zamenhof dankas kaj agnoskas la viglan laboron de la samideanoj João Otávio kaj Anna Lobo, kiuj vigle laboris por realigi ĉi tiun eventon, ni elkore dankas al vi ĉiujn.

 

DSCF0868

 

8º Encontro Sul Mineiro de Esperanto – 8-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

Aconteceu no último domingo (15/07) na cidade de Machado, o 8º Encontro Sul Mineiro de Esperanto (SUMIRE), 38 pessoas participaram do evento, das cidades de Atibaia, Belo Horizonte, Campinas, Charqueada, Divinolândia, Divinópolis, Formiga, Machado, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Silvianópolis.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

O evento começou as 9:30 da manhã e o palestrante Joe Basílio de Formiga/MG abriu o evento dando boas vindas aos participantes e cantando o hino “La Espero”, logo em seguida ele fez uma rápida explanação sobre o que é a língua esperanto.
As 09:50 o Prof. José Vitor da Silva de Machado/MG falou sobre a cidade de Machado, sua origem e seus planos para o futuro. As 11:00 o Prof. Luís Guilherme Souto Jardim de Charqueada/SP nos presenteou com uma belíssima palestra denominada “Esperanto e Cultura”, Logo em seguida as 11:45 o Prof. Dr. José Joaquin Lunazzi de Campinas/SP palestrou sobre o voto eletrônico brasileiro, palestra a qual nos deixou cientes sobre as tecnologias empregadas e sobre informações relativas ao voto impresso.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

Ao 12:30 todos saímos para o almoço retornando as 14:00 para a palestra sobre fotografia do Sr. Joe Bazilio Costa de Formiga/MG, foi dada noções técnicas e dicas para uma melhor fotografia. Durante a palestra o Prof. Dr. José Joaquin Lunazzi de Campinas/SP, falou sobre fotografias em 3D fazendo exposição de algumas fotos para a plateia.
Ás 15:30 o músico Bruno Bottazini tocou uma peça no estilo do violão clássico, o encerramento do evento se deu as 16:00.

A próxima cidade a receber o evento será Poços de Caldas.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

Okazis en la lasta dimanĉo (15-a de Julio) en la urbo Machado, la 8-a SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, 38 homoj el 11 urboj ĉeestis en la evento, Atibaia, Belo Horizonte, Campinas, Charqueada, Divinolândia, Divinópolis, Formiga, Machado, Poços de Caldas, Pouso Alegre kaj Silvianópolis.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

La renkontiĝo ekkomencis je la 9:30 matene kaj la preleganto Joe Bazilio el Formiga/MG malfermis la eventon bonvenante la partoprenantoj, oni kantis la himnon “La Espero”, sekve li rapide prelegis eksplikante kio estas la lingvo Esperanto.
Je la 9:50 la Instruanto José Vitor da Silva el Machado, prelegis pri la urbo, kiu gastigis SUMIRE-n, li parolis pri la origino de la urbo kaj la planoj por la estonto. Je la 11:00 Profesoro Luís Guilherme Souto Jardim el Charqueada/SP prezentis al ni belegan prelegon nomatan “Esperanto kaj Kulturo”, sekve je la 11:45 D-ro Profesoro José Joaquin Lunazzi el Campinas/SP prelegis pri la Brazila Eletronika Voĉdonado, ĉi tiu prelego sciigi nin pri la novaj teknologioj enmetita en ĉi tiu sistemo kaj ankaŭ li informis nin pri la presita voĉdono.
Je la 12:30 ĉiuj foriris por tagmanĝi kaj ĉiuj revenis je la 2:00 posttagmeze por la prelego pri fotografio de S-ro. Joe Bazilio el Formiga/MG, li instruis nin pri teknikaj nocioj kaj sugestoj por pli bona fotografio. Dum ĉi tiu prelego Profesoro Lunazzi el Campinas/SP paroli pri 3D-a (Tria dimensia) fotoj, li eĉ prezentigis kelkajn fotojn al la aŭdantaro.
Je la 3:30 postagmeze la muzikisto Bruno Bottazini ludis erudan verkon laŭ stilo de klasika gitaro, la fermado de la renkontiĝo okazis je la 4-a posttagmeze.
La venonta urbo kiu gastigos la eventon estos Poços de Caldas en la ŝtato Minas-Ĝerajso.

Ciclo de Palestras em Machado – Prelega Ciklo en Machado

Foi dado início ao primeiro ciclo de palestras esperantistas de Machado, Anna Lobo abriu as palestras falando sobre sua experiência com a língua Esperanto, o ciclo de palestras continuará até o dia 14 de julho, a próxima palestra será dada pelo Sr. João Otávio de Poços de Caldas, ele falará sobre o Esperanto e o comércio exterior, a palestra acontecerá no auditório da prefeitura de Machado no dia 30 de junho a partir das 19:00.

Estis komencita la unua ciklo pri Esperantaj prelegoj en la urbo Machado – Minas-Ĝerajso, Anna Lobo malfermis la prelegojn parolante pri sia sperto en Esperantujo, la ciklo pri Esperantaj prelegoj daŭrigos ĝis la 14-a de Julio, la venonta preleganto estos S-ro João Otávio el Poços de Caldas kaj li parolos pri Esperanto kaj eksterlanda komerco, la prelego okazos ĉe urbestra aŭdantaro je la 7-a posttagmeze.

Primeiro Ciclo de Palestras Esperantistas – Unua Ciklo pri Esperantaj Prelegoj

Ciklo - Ciclo

Primeiro Ciclo de Palestras Esperantistas – Unua Ciklo pri Esperantaj Prelegoj

Nos dias 23 e 30 de junho e, 07 e 14 de julho na cidade de Machado, acontecerá o Primeiro Ciclo de Palestras Esperantistas. O evento tem por objetivo apresentar à sociedade machadense a língua transnacional esperanto, e também ser uma preparação para o 8º Encontro Sul Mineiro de Esperanto que acontecerá na cidade no dia 15 de julho de 2012.
O Ciclo de Palestras é uma organização da Associação Machadense de Esperanto Claude Piron, e trará palestrantes de diversas áreas do movimento esperantista.
As palestras acontecerão no auditório na Prefeitura de Machado a partir das 19:00 hs.

Je la 23-a kaj 30-a de Junio kaj je la 07-a kaj 14-a de Julio en la urbo Machado, okazos la Unua Ciklo pri Esperantaj Prelegoj. Ĉi tiu evento celas prezenti al societo de la urbo Machado la transnacian lingvon Esperanton, kaj ankaŭ por prepari la societon por la 8-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto , kiu okazos je la 15-a de Julio 2012.
La Prelega Ciklo estas organizata de Machado-Asocio de Esperanto Claude Piron, kaj ĉeestos ĉe la prelegoj prelegontoj el diversaj fakoj el la Esperanto-movado.
La prelegoj okazos ĉe aŭdantejo de la urbestrejo je la 7-a vespere.

Palestra sobre a BEJO (Organização Brasileira de Jovens Esperantistas) – Prelego pri BEJO

No próximo sábado (02/06) ás 15:00, acontecerá na Associação Zamenhof de Pouso Alegre a palestra sobre a BEJO (Brazila Esperanto Junulara Organizo) Organização Brasileira de Jovens Esperantistas, com seu atual presidente Rafael Zerbetto de Campinas/SP.
Todos os estudantes e interessados pelo movimento esperantista estão convidados.
A Associação Zamenhof fica a Rua da Tijuca nº51, fundos no centro de Pouso Alegre.
Maiores informações: associacaozamenhof@gmail.com e no telefone (35) 9962-0091.

Prelego pri BEJO - Palestra sobre a BEJO

Prelego pri BEJO – Palestra sobre a BEJO

En la venonta sabato (2-a de Junio) je la 3-a posttagmeze, okazos ĉe Asocio Zamenhof de Pouso Alegre prelego pri BEJO (Brazila Esperanto Junulara Organizo) kun sia estanta prezidanto Rafael Zerbetto el Campinas – San Paŭlo.
Ĉiuj lernantoj kaj interesiĝintaj pri la Esperanto-Movado estas invitataj.
Asocio Zamenhof estas ĉe Strato Tijuca n-ro 51 fundoj, en la centra parto de Pouso Alegre.
Pliaj informoj: associacaozamenhof@gmail.com kaj per poŝtelefono (35) 9962-0091.

XIX MIRECO

19-a MIRECO - 19º MIRECO

19-a MIRECO – 19º MIRECO

19-a Minasa Renkontiĝo de Esperanto Centro Okcidenta.
19º Encontro Mineiro de Esperanto do Centro Oeste.

Dato: 06/05/2012
Loko: E.E. Dona Antônia Valadares (Ŝtata Lernejo)

Temo: Esperanto, um novo paradigma para a comunicação internacional.
Esperanto, la nova paradigmo al la internacia komunikado.

Senpaga komuna loĝejo.
(Kunportu la litotukojn)

Pliaj informoj:
[55] (37) 8823-1565 Tobias, [55] (37) 9903-1410 Anderson, [55] (37) 3213-3658 Hellan.

ATA DO VII SUMIRE

Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto – Encontro Sulmineiro de Esperanto

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, na Escola Municipal Silviano Brandão, situada à Rua Cônego Paulo Monteiro, s/n, Centro, em Silvianópolis, Estado de Minas Gerais, realizou-se o VII SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, com o tema denominado “Esperanto Para Crianças”. O objetivo do encontro foi divulgar o idioma esperanto para a comunidade local, divulgar o trabalho que tem sido feito em Silvianópolis para o mundo esperantista e reunir os esperantistas do sul do Estado e cidades próximas para confraternização e prática da língua. Presentes cinqüenta e sete pessoas, representantes de cinco municípios a saber: Campinas – SP, Pouso Alegre – MG, Divinópolis – MG, Formiga – MG e Silvianópolis – MG. O evento teve início às 09:00 horas com a recepção e boas vindas aos participantes, sendo servido o café da manhã. Às 10 horas, no auditório da escola, deu-se a abertura do evento pela instrutora de Esperanto na cidade de Silvianópolis, Sra. Maria Antônia Sobral, que agradeceu a presença de todos e convidou a compor a mesa os senhores: Sr. José Batista Costa, instrutor de esperanto em Pouso Alegre, ex-presidente da Associação Zamenhof de Pouso Alegre e atual presidente do conselho da mesma associação; Sr. Joe Bazilio Costa, instrutor de esperanto em Formiga e diretor cinematográfico de filmes em esperanto; Profª Marivânia de Faria, secretária de cultura de Silvianópolis e professora da Escola Municipal Silviano Brandão na mesma cidade e o Sr. Murilo de Almeida, vereador de Silvianópolis, que foi convidado a sentar-se à mesa para representar o prefeito da cidade. A seguir, todos foram convidados a se levantar para a audição do hino “La Espero”. O primeiro palestrante foi o Sr. Joe Bazilio Costa, que explicou em português o que é o idioma esperanto, como surgiu, sua trajetória até os dias de hoje e, para ilustrar sua utilização, contou sobre suas viagens à Europa; como diretor de filmes, apresentou seu novo projeto sobre a vida do Dr. Zamenhof, criador do esperanto. Às 11:00 horas, a aluna do curso de esperanto em Silvianópolis (KES), Una Hariany Neves, fez um depoimento sobre sua vivência no mundo esperantista, contando como o conheceu e o que trouxe à sua vida; o depoimento foi lido em esperanto e traduzido simultaneamente para o português pela instrutora Maria Antônia Sobral. Em seguida, em companhia de outro aluno do KES, o Prof. Reinaldo Gomes, fez uma homenagem à cidade de Silvianópolis por ocasião de seu 265° aniversário de fundação, que se deu no próprio dia do evento. Nesse momento, os silvianopolenses foram convidados a se levantar para receberam os aplausos da platéia. Na homenagem, foi contado um “causo” da cidade, sendo lido simultaneamente em esperanto e português. Após uma breve pausa para café e visita à exposição de fotos da Prof. Marivânia de Faria, Fábio Silva, presidente da Associação Zamenhof de Pouso Alegre, palestrou sobre jogos e cursos de esperanto na internet. Das 12:00 às 14:00 horas foi concedida uma pausa para o almoço. No retorno, a Prof. Marivânia de Faria falou sobre a experiência de ter alguns de seus alunos frequentando o Curso de Esperanto em Silvianópolis para Crianças (KESI) e sobre a importância desse aprendizado. Às 14:20 horas, os alunos do KESI encenaram, em esperanto, a peça teatral “O Casamento da Dona Baratinha”, sendo projetado em tela o texto em língua portuguesa para os que desconheciam o idioma. Às 15:00 horas, o Sr. Joe Bazilio Costa proporcionou aos interessados em conhecer a língua, um curso relâmpago, apresentando regras gramaticais e cumprimentos básicos. Simultaneamente, no auditório, o esperantista Rafael Zerbetto de Campinas coordenou uma roda de conversação com esperantistas e alunos. A apresentação musical ficou ao cargo do Grupo de Seresta de Silvianópolis, que cantou cantigas de roda em esperanto e típicas canções de seresta em português. Ao som dessas canções, a Instrutora Maria Antônia Sobral convidou os presentes a uma roda de ciranda, símbolo da ideia interna de confraternização do movimento esperantista, encerrando assim o evento. Os participantes posaram para fotos e houve distribuição de material informativo e didático, CDs de filmes em esperanto e sorteio para as crianças de quebra-cabeças feitos sobre pinturas originais da artista e esperantista Elba Ladislau de Pouso Alegre. O lanche da tarde foi oferecido para a despedida dos visitantes e, dando continuidade ao clima festivo, o grupo de seresta se uniu a esperantistas cantando músicas brasileiras. Graças ao apoio financeiro do Sr. Tobias Ferreira de Divinópolis; à organização do evento pela instrutora de esperanto em Silvianópolis, Sra. Maria Antônia Sobral; à valorosa ajuda das esperantistas Elba Ladislau e Una Hariany Neves; ao apoio do presidente da Associação Zamenhof, Fábio Silva; à Secretária de Educação de Silvianópolis, Sra. Maria Bethânia Beraldo Gouveia, que cedeu o espaço da escola onde aconteceu o evento; à diretora do período vespertino, Profª. Elizabete de Paiva Paula; à Prof.ª Marivânia de Faria e aos seguintes funcionários da Escola Municipal Silviano Brandão: Tonho (confecção das fantasias e cenário do teatro infantil, cedendo também seu painel artístico para a paisagem de fundo), Ivanise (cozinha e limpeza) e Inácia (geral), foi possível a realização do VII SUMIRE. Ficou decidido que a escolha da próxima cidade a sediar o SUMIRE será definida posteriormente. Sendo este o fiel relato do VII SUMIRE e nada mais havendo a relatar, eu, Maria Antônia Sobral, lavro a presente ata que vai por mim assinada. Silvianópolis, vinte e seis de novembro de dois mil e onze.

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto

SUMIRE - 2011

SUMIRE - 2011

Aconteceu no domingo, dia 30 de outubro, na cidade de Silvianópolis, o 7º Encontro Sulmineiro de Esperanto com o tema “Esperanto para Crianças”.
Participaram do evento 56 pessoas de 5 cidades, sendo elas, Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis e Campinas.
O evento teve início às 9:00 horas com um farto café da manhã. Logo em seguida a Professora Maria Antônia Sobral agradeceu a presença de todos e convidou para compor a mesa o Prof. José Batista Costa (Ex-presidente da Associação Zamenhof), o Prof. Joe Basílio Costa, a Prof.ª. Marivânia Faria e o Sr. Murilo de Almeida, representando o prefeito de Silvianópolis.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj


O Prof. Joe Basílio Costa foi o primeiro palestrante. Ele explicou o que é o idioma esperanto, como surgiu e contou sobre suas viagens à Europa. Como diretor de filmes, apresentou seu novo projeto sobre a vida do Dr. Zamenhof, criador do esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

A aluna do curso de Silvianópolis, Una Hariany Neves, contou como conheceu o idioma e como ele mudou sua vida – segundo suas próprias palavras: “hoje o esperanto faz parte da minha vida”. Seu depoimento emocionou muitas pessoas na plateia. Em seguida, ela e outro aluno, o Sr. Reinaldo Gomes, homenagearam a cidade de Silvianópolis por ocasião de seu 265° aniversário de fundação que aconteceu no próprio dia 30 de outubro.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Após um breve intervalo Fábio Silva fez uma pequena palestra sobre jogos e cursos de esperanto na internet. Logo em seguida fez-se uma pausa mais longa para o almoço.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Às 14:00 horas a Professora Marivânia Faria, cujos alunos participam do curso de esperanto, falou sobre a importância desse aprendizado notando que o aproveitamento deles nas aulas melhorou muito após terem começado a estudar o esperanto.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Logo em seguida às 14:20 horas aconteceu o ponto alto do encontro: a encenação da peça teatral “O Casamento da Dona Baratinha”, encenada pelas crianças que fizeram o curso básico de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Às 15:00 horas o Prof. Joe Basílio convidou todos aqueles que não conheciam o idioma para participar de um curso relâmpago, ensinando os cumprimentos básicos e regras gramaticais básicas ; no auditório Rafael Zerbetto guiou uma roda de conversação com os alunos dos cursos sequenciais.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

O Grupo de Seresta de Silvianópolis cantou cantigas de roda em esperanto e típicas canções de seresta em português. A seguir a Prof.ª Maria Antônia Sobral finalizou o evento.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Graças ao apoio financeiro do Sr. Tobias Ferreira de Divinópolis, o trabalho da Prof.ª Maria Antônia Sobral de Silvianópolis, à valorosa ajuda das esperantistas Elba Ladislau e Una Hariany Neves, ao apoio do prezidente da Associação Zamenhof, Fábio Silva, e da diretora do vespertino, S-ra Elizabete de Paiva Paula, e funcionários da Escola Municipal Silviano Brandão, onde aconteceu o evento, foi possível a realização do 7º SUMIRE.

7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

Okazis dimanĉe je la 30-a de Oktobro en la urbo Silvianopolo la 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, kies temo estis “Esperanto por Infanoj”.
Ĉeestis en la evento 56 homoj el 5 urboj, nome Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis kaj Campinas.
La renkontiĝo komenciĝis je la 9-a matene per abunda matenmanĝo. Tuj poste la Instruantino Maria Antônia Sobral dankis la ĉeeston de ĉiuj kaj invitis por sidiĝi ĉe la tablo la Instruanton José Batista Costa (Eksprezidanto de Asocio Zamenhof), la Instruanton Joe Basílio Costa, la Instruistinon Marivânia Faria kaj la S-ron. Murilo de Almeida, kiu reprezentis la urbestron de Silvianopolo.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj

La Instruanto Joe Basílio Costa estis la unua preleganto. Li parolis pri Esperanto, kiel ĝi aperis kaj li ankaŭ raportis pri siaj vojaĝoj tra Eŭropo. Kiel filmreĝisoro, li prezentis sian novan projekton pri la vivo de D-ro. Zamenhof, la kreinto de Esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

La lernantino de la kurso de Silvianopolo, Una Hariany Neves, rakontis pri sia konatiĝo kun Esperanto kaj kiel ĝi ŝanĝis ŝian vivon – laŭ siaj propraj vortoj: “hodiaŭ Esperanto apartenas al mia vivo”. Ŝia atesto emociigis multajn ĉeestantojn. Sekve ŝi kaj alia lernanto, S-ro. Reinaldo Gomes, omaĝis la urbon Silvianopolo okaze de ĝia 265-a fondiĝa datreveno kiu okazis je la 30-a de Oktobro mem.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Post mallonga intertempo Fabjo Silva prelegetis pri ludoj kaj kursoj de Esperanto en la interreto. Tuj post jen pli longa intertempo por la tagmanĝo.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Je la 2-a posttagemeze la instruistino Marivânia Faria, kies gelernantoj partoprenas la kurson de Esperanto, parolis pri la graveco de tiu lernardo, rimarkinte ke ilia profito dum la ordinaraj lecionoj pliboniĝis post tiu lernado.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Sekve je la 2:20 posttagmeze la plej grava parto de la renkontiĝo okazis: la prezentado de la teatraĵo “La Edziniĝo de Fraŭlino Blatineto”, prezentita de la infanoj kiuj faris la bazan kurson de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Je la 3-a posttagmeze la instruanto Joe Basílio invitis ĉiujn, kiuj ne konis la lingvon partopreni fulman kurson, kiam li instruis la bazajn salutojn kaj la bazajn gramatikajn regulojn; en la ĉefĉambro Rafael Zerbetto gvidis konversacian rondon kun lernantoj de la daŭrigaj kursoj.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

La Serenada Grupo el Silvianopolo, kantis rondkantojn esperante kaj tipajn serenadajn kantojn portugallingve. Sekve la instruantino Maria Antônia Sobral fermis la eventon.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Dank´al la financa subteno de S-ro Tobias Ferreira de Divinopolo, al la laboro de la instruantino Maria Antônia Sobral de Silvianopolo, al la altvalora helpo de la esperantistinoj Elba Ladislau kaj Una Hariany Neves kaj la apogo de la prezidanto de la Asocio Zamenhof, Fábio Silva, kaj de la diretorino de la taga período, S-ino Elizabete de Paiva Paula, kaj funkciuloj de la Urba Lernejo Silviano Brandão, kie la evento okazis, la 7-a SUMIRE sukcese realiĝis.

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto – Silvianópolis – MG – Brasil – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto – Silvianopolo – MG – Brazilo

Acontecerá na cidade de Silvianópolis no dia 30 de outubro de 2011 das 9:00 ás 16:30 o 7º Encontro Sul Mineiro de Esperanto com o tema “Esperanto para crianças”.
Local CIEMSA, localizado a Rua Cônego Paulo Monteiro, s/n – Silvianópolis – MG.

http://sumire.yolasite.com/

Okazos en la urbo Silvianopolo je 30-a de Oktobro 2011 de la 9-a ĝis 4:30 posttagmeze, la 7-a SUMIRE Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto kaj la temo estos “Esperanto por la infanoj”.

http://sumire.yolasite.com/

Renkontiĝo de Esperanto en Silvianopolo.

Renkontiĝo de Esperanto en Silvianopolo.

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto pode acontecer em Silvianópolis – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto povos okazigi en Silvianopolo

Silvianopolo - Silvianópolis

Silvianopolo - Silvianópolis

Todos conhecem a importância dos congressos regionais para o fortalecimento da cultura esperantista em todo o mundo, infelizmente uma série de fatores colocaram em risco o acontecimento do nosso querido SUMIRE (Encontro Sulmineiro de Esperanto) para o ano de 2011.
Muito de você já sabem do intenso trabalho de divulgação e ensino de nossa amiga Antônia Sobral na cidade de Silvianópolis, por isso fizemos o convite para que o próximo SUMIRE aconteça em sua cidade.
A data ainda não oficial seria o último domingo de outubro (30/10/2011).
Em breve o sudmimasa.wordpress.com trará mais detalhes.

Silvianopolo - Silvianópolis

Silvianopolo - Silvianópolis

Ĉiuj ja scias pri la graveco de la regionaj kongresoj por la fortigo de la Esperanto-Kulturo en la tuta mondo, bedaŭrinde diversaj aferoj malhelpis la okaziĝo de nia kara SUMIRE (Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto) ĉijare.
Multe el vi jam scias pri la intensa laboro rilate la progadando kaj instruado de Esperanto de nia amikino Antônia Sobral en la urbo Silvianopolo, pro tio ni petis ŝin ke la venonta SUMIRE okazu en ŝia urbo.
La ne oficiala dato estus la lasta dimanĉo de Oktobro (30/10/2011).
Baldaŭe la blogo sudminasa.wordpress.com donos aliajn detalojn pri ĉi tiu evento.

Silvianopolo - Silvianópolis

Silvianopolo - Silvianópolis