3º Encontro Esperantista da Cidade de Pouso Alegre

ERUPA

ERUPA

No dia 14/12, sábado, acontecerá em Pouso Alegre o 3º ERUPA Esperanto Renkontiĝo de la Urbo Pouso Alegre (Encontro Esperantista da Cidade de Pouso Alegre), na sede da Associação Zamenhof à rua da Tijuca nº 51 Fundos, Centro; esse evento tem por objetivo mostrar aos alunos do primeiro semestre do curso básico de esperanto como funciona a estrutura dos eventos os quais usam o esperanto como língua oficial, é também uma ótima oportunidade para aqueles que falam a língua assistir palestras e outras atividades faladas exclusivamente na língua transnacional, inscrições para quem mora em Pouso Alegre podem ser feitas pelo endereço eletrônico esperanton@gmail.com
O evento terá início ás 13:00 e tem previsão para o término ás 17:00, com mini palestras terão a duração entre 15 e 30 minutos.

 

9-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto – SUMIRE – Poços de Caldas – Minas-Ĝerajso – Brazilo

Okazis je la lasta sabato, je la 22-a de Junio, en Poços de Caldas la 9-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, 28 homoj (laŭ mi) ĉeestis je la renkontiĝo, reprezentintoj je 10 urboj ĉeestis, Contagem, Belo Horizonte, Campinas, Divinolândia, Divinópolis, Formiga, Poços de Caldas, Pouso Alegre, São Paulo kaj Rio Branco, ankaŭ ĉeestis esperantistoj el Francujo el la urbo Liono.

 

995677_477149032368309_1800879812_n

 

 

La renkontiĝo ekkomencis je la 9:30 matene, samideano João Otávio Veiga el Poços de Caldas/MG malfermis la renkontiĝon salutante ĉiujn partoprenintojn, sekve la preleginto Joe Bazilio el Formiga/MG ekkomencis la prelegseriojn, la temo de lia prelego estis, “Ĉu Esperanto estas facila?”. Je la 10:30 la franca esperantisto Alexandre Raymond parolis pri lia projekto Stelaro, la projekto celas revivigi esperantistan moneron por esperanta komunumo.

 

1052705_477148449035034_1669296710_o

 

De la 11:30 ĝis la 1-a postagmeze oni paŭzigis la eventon por tagmanĝi, je la reveno prelegis la psikologino Anna Lobo pri la psikologiaj aspektoj de Esperanto, sekve la prezidanto de BEJO – Brazila Esperantista Junulara Organizo, Rafael Zerbetto parolis pri ĉi tiu institucio, la estontaj projektoj kaj la eventoj organizita de ĝi, li ankaŭ parolis pri la radio Muzaiko.

 

600142_477148565701689_720340296_n

 

Je la 3-a posttagmeze Alexandre Raymond el Lyon/Francujo prelegis pri kiel Esperanto influis kaj influas en lia vivo, je la 4:20 posttagmeze João Otávio Veiga de Poços el Caldas/MG fermis la eventon anoncante, ke la venonta SUMIRE okazos en Poŭzalegro en decidota dato sed inter la monatoj Junio/Julio 2014.

 

DSCF0879

 

La evento estis sukcesplena kaj oni ne povas forgesi pri la bongustega kafo, kiu estis servita en frandaĵejo ĉe Instituto Moreira Salles, kaj oni elkore dankas al ĉi tiu instituto por gastigi nian eventon. Oni atendas kaj invitas ĉiujn ĉeestintojn (ke ili estu ĉeestontoj) estis kun ni venontjare en ĉi tiu gravega renkontiĝo, kiu estas SUMIRE. Asocio Zamenhof dankas kaj agnoskas la viglan laboron de la samideanoj João Otávio kaj Anna Lobo, kiuj vigle laboris por realigi ĉi tiun eventon, ni elkore dankas al vi ĉiujn.

 

DSCF0868

 

8º Encontro Sul Mineiro de Esperanto – 8-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

Aconteceu no último domingo (15/07) na cidade de Machado, o 8º Encontro Sul Mineiro de Esperanto (SUMIRE), 38 pessoas participaram do evento, das cidades de Atibaia, Belo Horizonte, Campinas, Charqueada, Divinolândia, Divinópolis, Formiga, Machado, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Silvianópolis.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

O evento começou as 9:30 da manhã e o palestrante Joe Basílio de Formiga/MG abriu o evento dando boas vindas aos participantes e cantando o hino “La Espero”, logo em seguida ele fez uma rápida explanação sobre o que é a língua esperanto.
As 09:50 o Prof. José Vitor da Silva de Machado/MG falou sobre a cidade de Machado, sua origem e seus planos para o futuro. As 11:00 o Prof. Luís Guilherme Souto Jardim de Charqueada/SP nos presenteou com uma belíssima palestra denominada “Esperanto e Cultura”, Logo em seguida as 11:45 o Prof. Dr. José Joaquin Lunazzi de Campinas/SP palestrou sobre o voto eletrônico brasileiro, palestra a qual nos deixou cientes sobre as tecnologias empregadas e sobre informações relativas ao voto impresso.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

Ao 12:30 todos saímos para o almoço retornando as 14:00 para a palestra sobre fotografia do Sr. Joe Bazilio Costa de Formiga/MG, foi dada noções técnicas e dicas para uma melhor fotografia. Durante a palestra o Prof. Dr. José Joaquin Lunazzi de Campinas/SP, falou sobre fotografias em 3D fazendo exposição de algumas fotos para a plateia.
Ás 15:30 o músico Bruno Bottazini tocou uma peça no estilo do violão clássico, o encerramento do evento se deu as 16:00.

A próxima cidade a receber o evento será Poços de Caldas.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

Okazis en la lasta dimanĉo (15-a de Julio) en la urbo Machado, la 8-a SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, 38 homoj el 11 urboj ĉeestis en la evento, Atibaia, Belo Horizonte, Campinas, Charqueada, Divinolândia, Divinópolis, Formiga, Machado, Poços de Caldas, Pouso Alegre kaj Silvianópolis.

SUMIRE 2012

SUMIRE 2012

La renkontiĝo ekkomencis je la 9:30 matene kaj la preleganto Joe Bazilio el Formiga/MG malfermis la eventon bonvenante la partoprenantoj, oni kantis la himnon “La Espero”, sekve li rapide prelegis eksplikante kio estas la lingvo Esperanto.
Je la 9:50 la Instruanto José Vitor da Silva el Machado, prelegis pri la urbo, kiu gastigis SUMIRE-n, li parolis pri la origino de la urbo kaj la planoj por la estonto. Je la 11:00 Profesoro Luís Guilherme Souto Jardim el Charqueada/SP prezentis al ni belegan prelegon nomatan “Esperanto kaj Kulturo”, sekve je la 11:45 D-ro Profesoro José Joaquin Lunazzi el Campinas/SP prelegis pri la Brazila Eletronika Voĉdonado, ĉi tiu prelego sciigi nin pri la novaj teknologioj enmetita en ĉi tiu sistemo kaj ankaŭ li informis nin pri la presita voĉdono.
Je la 12:30 ĉiuj foriris por tagmanĝi kaj ĉiuj revenis je la 2:00 posttagmeze por la prelego pri fotografio de S-ro. Joe Bazilio el Formiga/MG, li instruis nin pri teknikaj nocioj kaj sugestoj por pli bona fotografio. Dum ĉi tiu prelego Profesoro Lunazzi el Campinas/SP paroli pri 3D-a (Tria dimensia) fotoj, li eĉ prezentigis kelkajn fotojn al la aŭdantaro.
Je la 3:30 postagmeze la muzikisto Bruno Bottazini ludis erudan verkon laŭ stilo de klasika gitaro, la fermado de la renkontiĝo okazis je la 4-a posttagmeze.
La venonta urbo kiu gastigos la eventon estos Poços de Caldas en la ŝtato Minas-Ĝerajso.

Curso sequencial de esperanto em Pouso Alegre – Daŭriga kurso de Esperanto en Pouso Alegre

No sábado dia 07/07/2012 será dado início ao curso sequencial de esperanto na Associação Zamenhof de Pouso Alegre. O curso é direcionado para aqueles que já fizeram o curso básico de esperanto e querem se aprimorar na fala e escrita da língua.
O curso será aplicado pelo o instrutor Evandro Gouvêa, o qual já ministra o curso básico de esperanto na Associação Zamenhof desde 2008.

Curso sequencial de esperanto  - Daŭriga kurso de Esperanto

Curso sequencial de esperanto – Daŭriga kurso de Esperanto

Sabate je la 7-a de Julio estos komencita la daŭriga kurso de Esperanto ĉe Asocio Zamenhof de Pouso Alegre. La daŭriga kurso celas la plibonigadon de la parola kaj skriba kapablo de la lernantoj , kiuj jam faris la bazan kurson.
La daŭriga kurso estos instruita de Evandro Gouvêa, li jam instruas Esperanton ĉe Asocio Zamenhof ekde 2008.

Primeiro Ciclo de Palestras Esperantistas – Unua Ciklo pri Esperantaj Prelegoj

Ciklo - Ciclo

Primeiro Ciclo de Palestras Esperantistas – Unua Ciklo pri Esperantaj Prelegoj

Nos dias 23 e 30 de junho e, 07 e 14 de julho na cidade de Machado, acontecerá o Primeiro Ciclo de Palestras Esperantistas. O evento tem por objetivo apresentar à sociedade machadense a língua transnacional esperanto, e também ser uma preparação para o 8º Encontro Sul Mineiro de Esperanto que acontecerá na cidade no dia 15 de julho de 2012.
O Ciclo de Palestras é uma organização da Associação Machadense de Esperanto Claude Piron, e trará palestrantes de diversas áreas do movimento esperantista.
As palestras acontecerão no auditório na Prefeitura de Machado a partir das 19:00 hs.

Je la 23-a kaj 30-a de Junio kaj je la 07-a kaj 14-a de Julio en la urbo Machado, okazos la Unua Ciklo pri Esperantaj Prelegoj. Ĉi tiu evento celas prezenti al societo de la urbo Machado la transnacian lingvon Esperanton, kaj ankaŭ por prepari la societon por la 8-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto , kiu okazos je la 15-a de Julio 2012.
La Prelega Ciklo estas organizata de Machado-Asocio de Esperanto Claude Piron, kaj ĉeestos ĉe la prelegoj prelegontoj el diversaj fakoj el la Esperanto-movado.
La prelegoj okazos ĉe aŭdantejo de la urbestrejo je la 7-a vespere.

Fim de semana esperantista em Pouso Alegre – Esperanta semajnfino en Pouso Alegre

Aconteceu nos dias 2 e 3 de junho um ótimo final de semana esperantista em Pouso Alegre, no sábado dia 2 assistimos a palestra do presidente da BEJO (Organização Brasileira de Jovens Esperantistas) que falou sobre a instituição a qual ele preside, sobre a rádio Muzaiko, que transmite programação em esperanto 24 horas todos os dias e também sobre as ações da BEJO e da TEJO (Organização Mundial de Jovens Esperantistas) em eventos como a RIO+20 e juntos as ONG’s de preservação do meio ambiente, principalmente quando se trata de direitos humanos, preservação de culturas e direitos linguísticos.

No domingo se reuniram todos para a 1ª feijoada esperantista, um ambiente de muita amizade e descontração, desfrutamos de uma saborosa feijoada ao som de boa música em esperanto.

Nós da Associação Zamenhof ficamos muito satisfeitos com esse pequeno evento e esperamos que possamos realizar outros finais de semanas como esse.

Palestra sobre a BEJO com Rafael Zerbetto - Prelego pri BEJO kun Rafael Zerbetto

Palestra sobre a BEJO com Rafael Zerbetto – Prelego pri BEJO kun Rafael Zerbetto


Dum ĉi tiu semajnfino (2-a ĝis la 3-a de Junio) okazis ĉi tie en Pouso Alegre belega Esperanta semajnfino. Sabate ni ĉeestis en la prelego de la prezidanto de BEJO (Brazila Esperantista Junulara Organizo) , kiu parolis pri la institucio , kies li estas prezidanto, pri la radio Muzaiko, kiu elsendas sia programado en Esperanto dum 24 horoj ĉiutage kaj ankaŭ pri la agadoj de BEJO kaj TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) en la eventoj kiel Rio+20 kaj ĉe NO (Neestraraj Organizoj) , kiuj rilatas al la natura preservado, ĉefe , kiam rilatas la homaj rajtaj denfendo, kultura preservado kaj lingvistikaj rajtoj.

Dimanĉe ĉiuj renkontiĝis por la 1-a Esperanta fazeolaĵo, en tre amika kaj amuza etoso, oni ĝuis bongustan fazeolaĵon aŭkultante bonegan Esperantajn muzikojn.

Ni el Asocio Zamenhof ŝategis ĉi tiun malgrandan eventon kaj oni atendas ke oni povu organizi aliajn similajn semajnfinojn .

Feijoada Esperantista - Esperanta Fazeolaĵo

Feijoada Esperantista – Esperanta Fazeolaĵo

Feijoada Esperantista - Esperanta Fazeolaĵo

Feijoada Esperantista – Esperanta Fazeolaĵo

Grito do Rock 2012 – Roko-Krio 2012

Foi com muita alegria que aconteceu nosso 1º Ago-Tago (dia da ação) junto com as comemorações do Grito do Rock 2012 em Pouso Alegre.
Mais de 60 (sessenta) pessoas passaram por nossa barraca e se interessaram pela língua internacional esperanto, alguns até já conheciam, mas não sabiam que o esperanto estava tão ativo.
Das 9 ás 18 horas os associados da Associação Zamenhof divulgaram o esperanto e participaram da festa que foi o Grito do Rock.
Eis algumas fotos do evento.

Kun granda ĝojo okazis nia unua Ago-Tago kune la soleno de la Roko-Krio 2012 en la urbo Poŭzalegro.
Pli ol 60 (sesdek) homoj interesis pri la internacia lingvo Esperanto, kelkaj jam scias pri la lingvo, sed ili ne sciis, ke ĝi estas tiom aktiva.
De la 9-a ĝis la 6-a p.t. la anoj de Asocio Zamenhof disvastigis Esperanton kaj partoprenis de la festo, kiu estis Roko-Krio.
Jen kelkaj fotoj de la evento.

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto

SUMIRE - 2011

SUMIRE - 2011

Aconteceu no domingo, dia 30 de outubro, na cidade de Silvianópolis, o 7º Encontro Sulmineiro de Esperanto com o tema “Esperanto para Crianças”.
Participaram do evento 56 pessoas de 5 cidades, sendo elas, Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis e Campinas.
O evento teve início às 9:00 horas com um farto café da manhã. Logo em seguida a Professora Maria Antônia Sobral agradeceu a presença de todos e convidou para compor a mesa o Prof. José Batista Costa (Ex-presidente da Associação Zamenhof), o Prof. Joe Basílio Costa, a Prof.ª. Marivânia Faria e o Sr. Murilo de Almeida, representando o prefeito de Silvianópolis.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj


O Prof. Joe Basílio Costa foi o primeiro palestrante. Ele explicou o que é o idioma esperanto, como surgiu e contou sobre suas viagens à Europa. Como diretor de filmes, apresentou seu novo projeto sobre a vida do Dr. Zamenhof, criador do esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

A aluna do curso de Silvianópolis, Una Hariany Neves, contou como conheceu o idioma e como ele mudou sua vida – segundo suas próprias palavras: “hoje o esperanto faz parte da minha vida”. Seu depoimento emocionou muitas pessoas na plateia. Em seguida, ela e outro aluno, o Sr. Reinaldo Gomes, homenagearam a cidade de Silvianópolis por ocasião de seu 265° aniversário de fundação que aconteceu no próprio dia 30 de outubro.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Após um breve intervalo Fábio Silva fez uma pequena palestra sobre jogos e cursos de esperanto na internet. Logo em seguida fez-se uma pausa mais longa para o almoço.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Às 14:00 horas a Professora Marivânia Faria, cujos alunos participam do curso de esperanto, falou sobre a importância desse aprendizado notando que o aproveitamento deles nas aulas melhorou muito após terem começado a estudar o esperanto.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Logo em seguida às 14:20 horas aconteceu o ponto alto do encontro: a encenação da peça teatral “O Casamento da Dona Baratinha”, encenada pelas crianças que fizeram o curso básico de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Às 15:00 horas o Prof. Joe Basílio convidou todos aqueles que não conheciam o idioma para participar de um curso relâmpago, ensinando os cumprimentos básicos e regras gramaticais básicas ; no auditório Rafael Zerbetto guiou uma roda de conversação com os alunos dos cursos sequenciais.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

O Grupo de Seresta de Silvianópolis cantou cantigas de roda em esperanto e típicas canções de seresta em português. A seguir a Prof.ª Maria Antônia Sobral finalizou o evento.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Graças ao apoio financeiro do Sr. Tobias Ferreira de Divinópolis, o trabalho da Prof.ª Maria Antônia Sobral de Silvianópolis, à valorosa ajuda das esperantistas Elba Ladislau e Una Hariany Neves, ao apoio do prezidente da Associação Zamenhof, Fábio Silva, e da diretora do vespertino, S-ra Elizabete de Paiva Paula, e funcionários da Escola Municipal Silviano Brandão, onde aconteceu o evento, foi possível a realização do 7º SUMIRE.

7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

Okazis dimanĉe je la 30-a de Oktobro en la urbo Silvianopolo la 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, kies temo estis “Esperanto por Infanoj”.
Ĉeestis en la evento 56 homoj el 5 urboj, nome Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis kaj Campinas.
La renkontiĝo komenciĝis je la 9-a matene per abunda matenmanĝo. Tuj poste la Instruantino Maria Antônia Sobral dankis la ĉeeston de ĉiuj kaj invitis por sidiĝi ĉe la tablo la Instruanton José Batista Costa (Eksprezidanto de Asocio Zamenhof), la Instruanton Joe Basílio Costa, la Instruistinon Marivânia Faria kaj la S-ron. Murilo de Almeida, kiu reprezentis la urbestron de Silvianopolo.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj

La Instruanto Joe Basílio Costa estis la unua preleganto. Li parolis pri Esperanto, kiel ĝi aperis kaj li ankaŭ raportis pri siaj vojaĝoj tra Eŭropo. Kiel filmreĝisoro, li prezentis sian novan projekton pri la vivo de D-ro. Zamenhof, la kreinto de Esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

La lernantino de la kurso de Silvianopolo, Una Hariany Neves, rakontis pri sia konatiĝo kun Esperanto kaj kiel ĝi ŝanĝis ŝian vivon – laŭ siaj propraj vortoj: “hodiaŭ Esperanto apartenas al mia vivo”. Ŝia atesto emociigis multajn ĉeestantojn. Sekve ŝi kaj alia lernanto, S-ro. Reinaldo Gomes, omaĝis la urbon Silvianopolo okaze de ĝia 265-a fondiĝa datreveno kiu okazis je la 30-a de Oktobro mem.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Post mallonga intertempo Fabjo Silva prelegetis pri ludoj kaj kursoj de Esperanto en la interreto. Tuj post jen pli longa intertempo por la tagmanĝo.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Je la 2-a posttagemeze la instruistino Marivânia Faria, kies gelernantoj partoprenas la kurson de Esperanto, parolis pri la graveco de tiu lernardo, rimarkinte ke ilia profito dum la ordinaraj lecionoj pliboniĝis post tiu lernado.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Sekve je la 2:20 posttagmeze la plej grava parto de la renkontiĝo okazis: la prezentado de la teatraĵo “La Edziniĝo de Fraŭlino Blatineto”, prezentita de la infanoj kiuj faris la bazan kurson de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Je la 3-a posttagmeze la instruanto Joe Basílio invitis ĉiujn, kiuj ne konis la lingvon partopreni fulman kurson, kiam li instruis la bazajn salutojn kaj la bazajn gramatikajn regulojn; en la ĉefĉambro Rafael Zerbetto gvidis konversacian rondon kun lernantoj de la daŭrigaj kursoj.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

La Serenada Grupo el Silvianopolo, kantis rondkantojn esperante kaj tipajn serenadajn kantojn portugallingve. Sekve la instruantino Maria Antônia Sobral fermis la eventon.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Dank´al la financa subteno de S-ro Tobias Ferreira de Divinopolo, al la laboro de la instruantino Maria Antônia Sobral de Silvianopolo, al la altvalora helpo de la esperantistinoj Elba Ladislau kaj Una Hariany Neves kaj la apogo de la prezidanto de la Asocio Zamenhof, Fábio Silva, kaj de la diretorino de la taga período, S-ino Elizabete de Paiva Paula, kaj funkciuloj de la Urba Lernejo Silviano Brandão, kie la evento okazis, la 7-a SUMIRE sukcese realiĝis.

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto – Silvianópolis – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto – Silvianopolo


Ensaio do teatro que acontecerá durante o SUMIRE
Provo de la teatraĵo kiu okazos dum SUMIRE

Acontecerá na cidade de Silvianópolis no dia 30 de outubro de 2011, das 9:00 ás 16:30 horas, o 7º Encontro Sul Mineiro de Esperanto com o tema “Esperanto para crianças”.
Local CIEMSA, localizado à Rua Cônego Paulo Monteiro, s/n – Silvianópolis – MG.
Eis a programação:

9:00h – Recepção e café da manhã
10:00h – Abertura
10:15h – 1° palestrante (Marivânia Faria) sobre alunos que começaram a aprender esperanto – em português
10:30h – Pausa / café / visita às exposições
10:40h – 2° palestrante (Una Neves) – sobre seu encontro com o esperanto – em esperanto e português
10:55h – Pausa / café / visita às exposições
11:05h – Homenagem ao centenário de emancipação política de Silvianópolis com a apresentação de 1 “causo” da cidade. (Turma da noite) – em esperanto e português
11:20h – Pausa / café / visita às exposições
11:30h – 3° palestrante (Fábio Silva) – “Cursos de esperanto e jogos para crianças na internet” – em esperanto e português
11:50h – Almoço
14:00h – Apresentação da peça teatral “O casamento da Dona Baratinha” – em esperanto (crianças)
14:20h – Pausa / café / visita às exposições
14:30h – 4° palestrante (Joe Bazilio) – em esperanto e português (sobre teatro e ensino de esperanto)
15:00h – Pausa / café / visita às exposições
15:10h – Apresentação do grupo de seresta de Silvianópolis com cantigas de roda em esperanto
15:30h – Pausa / café / visita às exposições
15:40h – Horário vago para eventuais apresentações dos participantes
16:00h – Atividade no pátio com todos os presentes (Escravos de Jó, roda, etc..)
16:30h – Encerramento
16:45h – Lanche

Durante o evento haverá exposições:
· fotografias de Marivânia Faria
· coleções de selos, moedas e envelopes de cartas relacionados a correspondências em esperanto de Evandro Luiz Gouvêa

Inscrições e mais informações no site:
http://sumire.yolasite.com/

Okazos en la urbo Silvianopolo je la 30-a de Oktobro 2011, de la 9-a ĝis 4:30 horo posttagmeze, la 7-a SUMIRE – Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto kaj la temo estos “Esperanto por la infanoj”.
Jen la programo:

9:00h -Akceptado kaj matenmanĝo
10:00h – Malfermo
10:15h – 1-a prelegonto (Marivânia) – portugallingve
10:30h – Kafo-paŭzo
10:40h – 2-a prelegonto (Una) – Esperante kaj portugallingve
10:55h – Kafo-paŭzo
11:05h – Honoro al Sivianopolo pro la centjariĝo de la politika emancipado, kun la prezentado de 1 urba legendo. (Vespera klaso) – Esperante kaj potugallingve
11:20h – Kafo-paŭzo
11:30h – 3-a prelegonto (Fábio) – “Kursoj de Esperanto kaj interretaj ludoj por infanoj ” – Esperante kaj portugallingve
11:50h – Almoço
14:00h – Prezentado de la teatraĵo “La edziniĝo de Fraŭlino Blatineto” – Esperante (infanoj)
14:20h – Kafo-paŭzo
14:30h – 4-a prelegonto (Joe) – Esperante kaj portugallingve (pri teatro aŭ instruado de Esperanto)
14:45h – Kafo-paŭzo
14:55h – Muzika prezentado per fluto, elektronika piano kaj kantoj (Débora kaj Garcia, el Muzika Konservatorio de Poŭzalegro) – Esperante
15:20h – Kafo-paŭzo
15:30h – Libera horaro por eventualaj prezentadoj de la partoprenantoj
16:00h – Ludagado ĉe korto kun ĉiuj ĉeestantoj (La sklavoj de Ĵo, ĉirkaŭdanco, ktp…)
16:30h – Fermo
16:45h – Lunĉo

Dum la evento okazos ekzpozicioj:
· fotoj de Marivânia Faria
· poŝtmarko-kolektado, moneroj kaj leterkovertoj kiuj rilatas al Esperanto de Evandro Luiz Gouvêa.

Aliĝo kaj pliaj informoj en la retpaĝo:
http://sumire.yolasite.com/

Fanzeranto 5ª Edição – Fanzeranto 5-a Eldono

SPECIALA NUMERO – NÚMERO ESPECIAL
Iveta Bartošova
mez-eŭropa pop-kantistino, prezentata al la mondo
Cantora pop da Europa Central, apresentada ao mundo

Click to access fanzeranto_5.pdf

Versão de Leitura – Legebla Versio

Click to access numero_5_presebla.pdf

Versão para Impressão – Presebla Versio