6-a Fanzeranto – 6º Fanzeranto

Depois de uma longa pausa o 6º numero do fanzine regional Fanzeranto foi lançado ontem dia 26/05.
O Fanzeranto traz em sua sexta edição a poesia de Luana Mello da cidade paranaense Francisco Beltrão, as obras que tem seus títulos em esperanto da artista plástica Viviane Costa de Pouso Alegre, também notícias sobre o próximo encontro sul mineiro de esperanto na cidade de Machado.
A matéria principal é do esperantista Jader Rodrigues da Silva de São João Del Rei que tem como título “Aprendamos com o passado” nos instigando a nos profissionalizar e adquirir mais conhecimento, não só na esfera esperantista mas também de uma maneira geral, exemplos como Edmond Privat e Hector Hodler são mencionados.
Segue os endereços para baixá-los tanto na versão de leitura como também na versão para impressão.

6-a Fanzeranto

6-a Fanzeranto

Post longa paŭzo la 6-a numero de la regiona revueto Fanzeranto estis lanĉita hieraŭ 26-a de Majo.
Fanzeranto prezentas en sia sesa eldono la poeziaĵo de Luana Mello el la paranaa urbo Francisco Beltrão, ankaŭ la verkoj , kiuj estis titolitaj originale en Esperanto de la plasta artistino Viviani Costa el Pouso Alegre, ankaŭ oni parolas pri la novaĵoj de la venonta sudminasa renkontiĝo , kiu okazos en Machado.
La ĉefa artikolo ties la esperantisto Jader Rodrigues da Silva el São João Del Rei, kiu estis titolita “Ni lernu perpasinte” instigante nin al la profesiiĝo kaj akiri scion, ne nur en la esperantisma fako sed ankaŭ ĝenerale, ekzemploj kiel Edmond Privat kaj Hector Hodler estis menciitaj.
Jen la adresoj por elŝuti la versioj legebla kaj presebla:

fanzeranto-6 (Legebla versio – Versão de leitura)

fanzeranto-6-presebla (Presebla versio – Versão de impressão)

Fanzeranto 5ª Edição – Fanzeranto 5-a Eldono

SPECIALA NUMERO – NÚMERO ESPECIAL
Iveta Bartošova
mez-eŭropa pop-kantistino, prezentata al la mondo
Cantora pop da Europa Central, apresentada ao mundo

Click to access fanzeranto_5.pdf

Versão de Leitura – Legebla Versio

Click to access numero_5_presebla.pdf

Versão para Impressão – Presebla Versio

Esperantista russo visita nossa região – Rusa esperantisto vizitas nian regionon

Nia estimata amiko Alexander ĉeestis en nia regiono kaj multe helpis nin disvastigi kaj montri la vera funkciado de nia internacia lingvo Esperanto.
Mi nome de Asocio Zamenhof dankas lin kaj profitas por inviti lin viziti nin denove venontjare.

Nosso estimado amigo Alexander esteve em nossa região e muito nos ajudou a divulgar e mostrar o verdadeiro funcionamento de nosso idioma internacional o esperanto.
Eu em nome da Associação Zamenhof o agradeço e aproveito para convidá-lo para nos visitar novamente no ano que vem.

En Asocio Zamenhof

En Asocio Zamenhof - Na Associação Zamenhof

En tradicia Minas-Ĝerajsa festo - Em tradicional festa mineira

En tradicia Minas-Ĝerajsa festo - Em tradicional festa mineira

Aleksander kaj La Patro (Garcia)

Aleksander kaj La Patro (Garcia)

Bonega babilado en Asocio Zamenhof

Bonega babilado en Asocio Zamenhof - Ótimo bate-papo na Associação Zamenhof

Promenado en akvofalo - Passeio na cachoeira

Promenado en akvofalo - Passeio na cachoeira

Eĉ en la fragaj rikoltadoj li laboris - Até na colheita de morangos ele trabalhou

Eĉ en la fragaj rikoltadoj li laboris - Até na colheita de morangos ele trabalhou

Venha você também falar esperanto conosco! http://www.bit.ly/cursodeesperanto

Palestras no Sul de Minas foi um Sucesso – Prelego en Sudminasa regiono estis Sukcesa.

As duas palestras dadas em nossa região pela professora Petra foi um sucesso.

Esperanto, viagens e a Hungria foram temas das palestras da simpática professora, divulgando a língua internacional ela mostrou a simplicidade do idioma e as utilidades de se aprender o esperanto.

Mais de 80 pessoas participaram do evento em Silvianópolis e 48 pessoas em Pouso Alegre.

A Associação Zamenhof agradece a todos que participaram das palestras e especialmente a professora Petra pelas palestras tão instrutivas.

Dankon Petra!

_________________________________________________________________________________________

La du prelegoj faritaj de profesorino Petra en nia regiono estis sukcesa.

Esperanto, vojaĝoj kaj Hungario estis la temoj de la prelegoj de la simpatia instruistino, disvastigante la internacia lingvo ŝi montris la simplecon de la lingvo kaj la utilecojn en la lernado de Esperanto.

Pli ol 80 homoj ĉeestis en la evento en Silvianopolo kaj 48 homoj en Pouso Alegre.

Asocio Zamenhof tre dankas al ĉiuj partoprenantoj kaj oni ĉefe dankas al profesorino Petra por la instruaj prelegoj!

Dankon Petra!

La fotaro:

Prelego en Silvianopolo - Palestra em Silvianópolis

Prelego en Silvianopolo - Palestra em Silvianópolis

Petra prelegas en Poŭzalegro

Petra prelegas en Poŭzalegro - Petra palestra em Pouso Alegre

La publiko en Poŭzalegro

Prelego en Poŭzalegro - Palestra em Pouso Alegre

Silvianópolis

Silvianópolis

Silvianópolis

Silvianópolis

Petra, Maria Antonia kaj la urbestro de Silvianopolo - Petra, Maria Antonia e o prefeito de Silvianópolis

Petra, Maria Antonia kaj la urbestro de Silvianopolo – Petra, Maria Antonia e o prefeito de Silvianópolis

Pouso Alegre

Pouso Alegre
Poŭzalegro

Poŭzalegro

4-a numero Fanzeranto – 4º número Fanzeranto

Saluton karaj geamikoj!

Jen la 4-a numero de Fanzeranto.
Eis o 4º número de Fanzeranto.

Legebla versio:
Versão de leitura:
fanzeranto_4

Presebla versio:
Versão para impressão:
fanzeranto_4_presebla

1ª Confraternização Esperantista de Minas Gerais – 1-a Esperanta Kunfratiĝo de Minas-Ĝerajso

Aconteceu nos dias 13,14 e 15 de novembro no sítio Pomaredo na cidade de Formiga a primeira Confraternização Esperantista de Minas Gerais.
Brincadeiras, festas, piscina, passeios e longos bate papos aconteceram nesse aconchegante sítio, 46 pessoas participaram do evento sendo 1 de Lavras, 2 de Belo Horizonte, 3 de Pouso Alegre, 20 de Formiga e 20 de Divinópolis.
Esse encontro teve um carater experimental, sua meta é de alcançar a juventude e criar encontros como o NOVA (Novajara Aranĝo – Brasil) e os acampamentos esperantistas que acontecem todos os anos na Europa.
Muitas idéias foram discutidas durante esse evento uma delas foi a possibilidade do mesmo ser anual.
No último dia do encontro fizemos um passeio a cidade de Pains, onde conhecemos duas cavernas e em seguida visitamos o MAC – Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco.
O encontro foi encerrado com uma deliciosa feijoada. Fica aqui o nosso agradecimento aos organizadores da CEMG, a Associação Esperantista de Formiga, Espeleogrupo Pains, ao Célinho e Edvaldo que acompanharam o pessoal no passeio pelas cavernas e principalmente a Associação Esperantista de Divinópolis.

——————————————————————–

Okazis je 13-a, 14-a kaj 15-a de Novembro en la bieneto “Pomaredo” en Formiga – MG – Brazilo la unua Esperanta Kunfratiĝo de Minas-Ĝerajso.
Ludadoj, festoj, naĝejo, promenadoj kaj longaj babiladoj okazis en ĉi tiu konforta bieneto, 46 homoj ĉeestis en la evento, 1 el Lavras, 2 el Belo Horizonte, 3 el Pouso Alegre, 20 el Formiga e 20 el Divinópolis.
Ĉi tiu renkontiĝo estis eksperimenta, ĝi celigas aniĝi junuloj kaj krei renkontiĝo ŝablone NOVA – Novajara Aranĝo kaj la esperantaj tendaroj kiel okazas ĉijare en Eŭropo.
Diversajn ideojn estis diskutitaj dum la renkontiĝo unu inter ili estis la ebleco de ĉi tiu renkontiĝo okazu ĉijare.
Je la lasta tago oni promenis al la urbo Pains, tie oni konis du kavernoj kaj ankaŭ la muzeo MAC – Arkeologia Muzeo de la Karsto de la “Alto São Francisco”.
La renkontiĝo estis finita poste la tagmangxo, la cxefa manĝaĵo estis tre bongusta fazeolaĵo.
Ni dankas la organizanto de EKMG, al Formiga Esperanta Asocio, al Espeleo Grupo Pains al Célinho kaj Edvaldo kiuj akompanis la grupon dum la promenado en la kavernoj kaj ĉefe al Divinopolis Esperanta Asocio.

Promenado en kaverno de Pains - Passeio em uma caverna en Pains

Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco - Arkeologia Muzeo de la Karsto de la “Alto São Francisco”

Vizito al MAK - Vizita ao MAC

Fanzeranto la tria numero – Fanzeranto o terceiro número

Saluton karaj!
Olá prezados!

Jen alia numero de Fanzeranto, la teamo de la jxurnaleto esperas ke gxi placxu vin.

Eis outro número do Fanzeranto, o time do fanzine espera que o mesmo vos agrade.

Fanzeranto 03

Fanzeranto 03

Legebla versio
Versão de leitura

Fanzeranto_03_2

Versão para impressão
Presebla versio

NUMERO_3_2_presado

Finfine Fanzeranto aperis.

Saluton karaj.

Bone mi neniam pensis ke estus tiel malfacila eldoni revuon, sed mi ĉiam revis fari tion, do kune karaj agemaj amikoj ni sukcesis fari la unuan numeron de nia revueto, Fanzeranto, jes ĝi estas preta, kaj mi tutkore dankas al Maria Sobral el Silvianópolis – Brazilo, dank´al ŝi la revuo estis reviziita kaj korektita, mi tutkore dankas ankaŭ al Rafael Mattos el São Lourenço – Brazilo, li ke ankoraŭ ne parolas Esperanton jam estas esperantisto, ĉiam li estimulis min ne lasi la revuon, mi ankaŭ dankas al Joe Basílio el Formiga – Brazilo, li agema esperantisto legis la unuan numeron kaj donis al mi lian opinion, mi tutkore dankas al ĉiuj kiuj helpis min en la farado de ĉi tiu revo. Do profitu karaj kaj daŭrigo helpante min eldoni la duan numeron!

Versio por legi:
fazeranto_base

Versio por presi:
NUMERO_1