S-ino Aparecida de Souza Araújo prelegos en Asocio Zamenhof – Sra. Aparecida de Souza Araújo palestrará na Associação Zamenhof

“La 20-n de novembro je la 2-a poste tagmeze, en nia Asocio Zamenhof, okazos prelego de S-ino Aparecida de Souza Araújo, anino de EASP, kiu parolos, portugallingve, pri siaj vojagxoj tra euxropaj kaj aziaj landoj, dividante kun la cxeestantoj siajn personajn internaciajn spertojn per Esperanto. Cxiuj, cxu esperantistoj, cxu neesperantistoj estas invitataj partopreni tiun interesan renkontigxon.”

“No dia 20 de novembro ás 14:00, em nossa Associação Zamenhof, haverá uma palestra da Sra. Aparecida de Souza Araújo, membro da EASP, que falará, em português, sobre sobre suas viagens por países europeus e asiáticos, dividindo com os presentes suas experiências pessoais, internacionais, por meio do esperanto. Todos, esperantistas ou não, estão convidados a participar desse interessante encontro.”

Agentoj de lingva imperiismo – Agentes do Imperialismo Linguístico

Por Ramo Moraloj-Kastelo

Nuntempe, pli ol antaŭe, ekzistas agentoj de lingva imperiismo. La plimulto el tiuj agentoj estas, kompreneble, agentoj por la angla lingvo. Sed, kial elspezi tempon, monon kaj energion, agante kontraŭesperante? Ĉar pasis pli ol unu jarcento kaj la esperanta lingvo, anstataŭ morti aŭ misformiĝi dise, staras plej vive, plej forte ol neniam! Ĉiu jaro tiu, kiu pasas, atestas favore al Esperanto kiel internacia lingvo. La Raŭma Manifesto estas bela laŭdinda kompromiso, sed, kiam ni parolas pri la lingva imperiismo angla (precipe la Usona kaj la Brituja), tiam ni parolas pri io tute mallaŭdinda, tute malinterkonsenta!

Evidentoj ekzistas, ĉefe ĉe la interreto, pri tiu agado de linga imperiismo angla. Ekzemple: la ada kaj rea barado de Yahoo! kontraŭ la esperantistaj grupoj ĉe Yahoo Groups! Mi ne estas ano de la Esperanta Civito, sed mi devas konsenti, ke ili pravas kiam ili asertas: “Yahoo! aktualigas siajn retajn listojn kaj grupojn por bari la kreskadon de la esperanta movado…” Alia ekzemplo: amaso da “lingvistikoj”, “interlingvistikoj” kaj “esperantologoj” abundas ĉe la plej popularaj forumoj esperantaj ĉe la interreto, ekzemple la forumo de Lernu! Ili kanonas tage kaj ripete la komencantojn, kaj eĉ la jam enŝipitajn esperantistojn per ruzaj pripensoj kaj demandoj pri la malfortecoj de la Esperanta lingvo. Kial ili ne skribas pri la malfortecoj de la naciaj lingvoj (kaj precipe de la angla) –malfortecoj kiuj estas montaro apud la malfortecoj de l´ Esperanto?

Alia simptomo de la lingva imperiismo (la usona ĉi-kaze) estas, ekzemple, la neado de Google por inklizivigi la Esperantan inter la lingvoj uzataj je la multaj iloj de Google (Blogger, Picasa, Google Earth, Google Reader, ktp). Se la Esperanta lingvo estas tiom malplie uzata kiom la plej riĉaj usonaj komunikad-firmaoj asertas… se la Esperantistaro estas tiom malgranda kiom la anglaparolantoj asertas, tiam: Kia danĝero estus, ke Google permesu la esperantan lingvon ĉe siaj plej uzataj komunikiloj internaciaj?

La vero estas tion: la Esperanta lingvo estas certe pli danĝera hodiaŭ ol neniam! Danĝera por tiuj, kiuj ne volas, ke la tuta monda loĝantaro interkomunikiĝu senbare, senpene, senĉese kaj demokratie.

Filme supreende a comunidade esperantista Filmo surprizigxas la esperantan komunumon

Senmova (Imóvel) é a história de duas amigas, a ativista política Ismene e a ingênua Effie… Tudo acontece dentro de um perigosos regime totalitário numa época indeterminada, quando todos falam esperanto. Nós somos livres para escolhermos, se seremos ativistas ou não, mas nós podemos determinar as consequencias dessa escolha?
Ismene, planeja participar de uma operação anaquista e insiste que Effie participe com ela. Effie todavia responde que prefere ajudar sua vózinha. A polícia busca Ismene, Effie se recusa a revelar a localização de Ismene e por isso ela é presa como cúmplice. O detetive Koralo que é o maior defensor do pais a interroga, pensando apenas sobre um cigarro e tranquilamente aguardando sua condenação a morte, Effie não sabe a terrível supresa que a espera.

Diretora: Tugce Sen
Atores: Saadet Isil Aksoy, Derya Durmaz, Murat Serezli
Página oficial: http://www.tugcesen.com

_______________________________________________________________________________________________

La historio pri du amikinoj, unu politikema aktivulo Ismene kaj unu nepolitikema kaj naiva Effie… Ĉio okazas en danĝera totalisma reĝimo en sentempa epoko, kiam ĉiu parolas Esperanton. Ni estas liberaj elekti, ĉu iĝi aktivulo aŭ ne, sed ĉu ni povas determini la konsekvencojn de tiu elekto?
Ismene, kiu planas partopreni en anarkisma operacio, insistas pri tio, ke Effie iru kun ŝi. Effie tamen respondas, ke ŝi pli volonte helpos al sia avinjo. La polico serĉas Ismene. Effie refuzas malkovri al polico, kie troviĝas Ismene, kaj pro tio mem estas arestata kiel kunlaboranto. La plej granda defendanto de la lando, detektivo Koralo pridemandas ŝin. Pensante nur pri unu cigaredo kaj trankvile atendante sian mortkondamnon, Effie ne scias, kiu terura surprizo atendas ŝin.

Reĝisorino: Tugce Sen
Geaktoroj: Saadet Isil Aksoy, Derya Durmaz, Murat Serezli
Oficiala paĝaro: http://www.tugcesen.com

Tv da China Popular transmite em esperanto Tv el Popola Cxinio elsendas Esperante.

A tv da China Popular começou suas transmissões em setembro, existem previsões que mais programas como o telejornal internacional farão parte da grade dessa emissora.
_____________________________________________________________
La tv el Popola Cxinio komencis sian televidan elsendadon Septembre, ekzistas antauxvidojn ke aliaj programoj kiel la internacia televidjxurnalo cxeestos en la kadro de la televido.

Congresso Paulista de Esperanto em Piracicaba – San-Pauxla Kongreso de Esperanto en Piracikabo

Do dia 9 até dia 11 de outubro o 5º Congresso Paulista de Esperanto, foi realizado em Piracicaba – SP. O tema central foi: “Como se adaptar à era da internet”. A organização ficou por conta da Associação Paulista de Esperanto, Clube de Esperanto de Charqueada e do Clube de Esperanto de Piracicaba, contou também com o apoio cultural e estrutural do Seminário São Fidelis.
Palestras de alto nível e a costumeira amigável recepção foram os pontos fortes do evento.
A divulgação do esperanto na internet foi o tema principal do encontro, é chegada a hora de uma profissionalização na divulgação do esperanto na internet, temos muitas ferramentas para isso, Twitter, Facebook e até mesmo os blogs que estão aí para serem usados gratuitamente.
Ressaltamos também a importância desse evento pois pela primeira vez no Brasil aconteceu o exame de proficiência KER pelo quadro de referência de línguas da Comunidade Européia, 33 pessoas fizeram os exames escritos dos níveis B1, B2 e C1.
O movimento esperantista mineiro também marcou presença no encontro (Pouso Alegre, Silvianópolis, Poços de Caldas, Belo Horizonte e Uberaba) com 10 participantes 6 deles também participaram dos exames da KER.
Deixamos aqui um agradecimento especial em nome da Associação Zamenhof para os trabalhadores Guilherme Souto Jardim e Joaquim Camara da Silva, que organizaram um congresso maravilhoso e também aos demais incansáveis trabalhadores do movimento esperantista paulista.

____________________________________________________________________________________________

De la 9-a gxis la 11-a de Oktobro okazis la 5-a San-Pauxla Kongreso de Esperanto en la urbo Piracikabo – SP. La cxefa temo estis: “Kiel adaptigxi la la intereta erao”. La organizado estis sur la respondeco de Esperanto-Asocio de San-Pauxlo, Esperanto Klubo de Charqueadas kaj Esperanto klubo de Piracicaba, la evento ankaux estis apogita de Pastrejo Sankta Fidelis.
Altnivelaj prelegoj kaj la amika akceptado estis la plej grava afero de la kongreso.
La esperanta divastigado pere de intereto estis la cxefa temo de la renkontigxo, la tempo de la profesiismo rilate al la disvastigado de Esperanto jam estas alvenata, oni jam havas diversaj iloj por fari tion, Twitter, Facebook ecx la blogoj (reta taglibroj), ili povas uzata senpage.
Oni resaltas la graveco de cxi tiu evento cxar estis la unua fojo en Brazilo ke la kapableca ekzameno de KER por la lingvaj referenkadro de la Euxropa Komunumo, 33 homoj faris la skriban ekzamenon de la niveloj B1, B2 kaj C1.
La minasa Esperanta movado ankaux partoprenis de la renkontigxo, 10 minasanoj (aux homoj kiuj logxas en Minas-Gxerajso) cxeestis (Pouso Alegre, Silvianópolis, Poços de Caldas, Belo Horizonte kaj Uberaba) 6 inter ili ankaux faris la ekzamenon de KER.
Nome de Asocio Zamenhof oni speciale dankas al laborantoj Guilherme Souto Jardim kaj Joaquim Camara da Silva kiuj organizis mirindan kongreson kaj ankaux al la ceteraj nelacemaj gelaborantoj de la San-Pauxla esperanta movado.

Alunos diplomados em Silvianópolis – Diplomitaj gelernantoj en Silvianopolo

Na última sexta feira dia 24/09/2010 aconteceu na Escola Estadual Silviano Brandão (CIEMSA) na cidade de Silvianópolis a entrega dos diplomas do Mini Curso de Esperanto sobre a direção da instrutora Maria Antônia Sobral, o curso teve a duração de um mês (15 horas/aulas).
O diretor social da Associação Zamenhof de Pouso Alegre, Fábio Silva informou aos alunos as possibilidades do esperanto na atualidade em um divertido bate papo.
Já foram feitas as inscrições para o curso de aperfeiçoamento, mas ainda existem algumas vagas, para maiores informações entre em contato com a direção da Associação Zamenhof pelo email: esperanton@gmail.com

____________________________________________________________

Je la lasta vendredo (24/09/2010) okazis en la Urba Lernejo Silviano Brandão (CIEMSA) en la urbo Silvianopolo la liverado de la atestiloj de la de la Mangranda Kurso de Esperanto sube la gvidado de la instruantino Maria Antônia Sobral, la kurson daŭris unu monato (15 horoj).
La socia direktoro de la Asocio Zamenhof de Pouso Alegre, Fabjo Silva informis al la gelernantoj la eblecoj de Esperanto nune, tion estis farita en amuza babilado.
La aligxoj por la dauxriga kurso jam estis faritaj, sed ankoraux eblas aligxi, por plibonaj informoj kontaktigu la Asocio Zamenhof pere la retposxto: esperanton@gmail.com

IV ENCONTRO DE ESPERANTISTAS DA ZONA DA MATA MINEIRA

IV ENCONTRO DE ESPERANTISTAS DA ZONA DA MATA MINEIRA
DATA – 19 de setembro de 2010

LOCAL – Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho (Escola Normal)
Rua Mellin Abi Ackel s/nº – Manhuaçu – MG

ÉTICA E MORAL ESPERANTISTA PARA CULTURA DA PAZ E DA FRATERNIDADE

PROGRAMAÇÃO

08:00 às 09:00 Recepção

09:00 às 09:20 Abertura – composição da mesa, apresentação das cidades, leitura da ata e o hino “La Espero”

09:30 às 10:20 Tema: Ética e Moral para Cultura de Paz e Fraternidade. Prof. Luiz Alberto de Oliveira – Paraíba do Sul – RJ

10:30 às 11:30 Tema: Movimento Esperantista na Atualidade – Minas Gerais, Brasil e no mundo – Diretrizes de ações, objetivos e projetos. Prof. Roberto Fausto – Belo Horizonte – MG

11:30 às 13:00 Pausa para o almoço

13:00 às 13:50 Tema: Ensino de Língua Estrangeira, Abordagem, Metodologia e Técnica. Profª. Nívea de Souza Costa – Ipatinga – MG

14:00 às 15:00 Videoconferência
Prof. Edvaldo Machado – Ipatinga – MG

15:10 às 16:10 Arta Vespero

16:15 às 17:00 Encerramento com anúncio da próxima cidade que abrigará o ZOMAER – Entrega da bandeira e sorteio de livros.

Obs. Será ministrado cursos e atividades de esperanto para crianças, jovens e adultos.

Informações:
Conceição (33) 3331-5111 Edilene (33) 33313628 Giovana (33) 3331-4452
giovana.esperanto@hotmail.com