7º Encontro Sulmineiro de Esperanto – 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

7º Encontro Sulmineiro de Esperanto

SUMIRE - 2011

SUMIRE - 2011

Aconteceu no domingo, dia 30 de outubro, na cidade de Silvianópolis, o 7º Encontro Sulmineiro de Esperanto com o tema “Esperanto para Crianças”.
Participaram do evento 56 pessoas de 5 cidades, sendo elas, Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis e Campinas.
O evento teve início às 9:00 horas com um farto café da manhã. Logo em seguida a Professora Maria Antônia Sobral agradeceu a presença de todos e convidou para compor a mesa o Prof. José Batista Costa (Ex-presidente da Associação Zamenhof), o Prof. Joe Basílio Costa, a Prof.ª. Marivânia Faria e o Sr. Murilo de Almeida, representando o prefeito de Silvianópolis.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj


O Prof. Joe Basílio Costa foi o primeiro palestrante. Ele explicou o que é o idioma esperanto, como surgiu e contou sobre suas viagens à Europa. Como diretor de filmes, apresentou seu novo projeto sobre a vida do Dr. Zamenhof, criador do esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

A aluna do curso de Silvianópolis, Una Hariany Neves, contou como conheceu o idioma e como ele mudou sua vida – segundo suas próprias palavras: “hoje o esperanto faz parte da minha vida”. Seu depoimento emocionou muitas pessoas na plateia. Em seguida, ela e outro aluno, o Sr. Reinaldo Gomes, homenagearam a cidade de Silvianópolis por ocasião de seu 265° aniversário de fundação que aconteceu no próprio dia 30 de outubro.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Após um breve intervalo Fábio Silva fez uma pequena palestra sobre jogos e cursos de esperanto na internet. Logo em seguida fez-se uma pausa mais longa para o almoço.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Às 14:00 horas a Professora Marivânia Faria, cujos alunos participam do curso de esperanto, falou sobre a importância desse aprendizado notando que o aproveitamento deles nas aulas melhorou muito após terem começado a estudar o esperanto.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Logo em seguida às 14:20 horas aconteceu o ponto alto do encontro: a encenação da peça teatral “O Casamento da Dona Baratinha”, encenada pelas crianças que fizeram o curso básico de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Às 15:00 horas o Prof. Joe Basílio convidou todos aqueles que não conheciam o idioma para participar de um curso relâmpago, ensinando os cumprimentos básicos e regras gramaticais básicas ; no auditório Rafael Zerbetto guiou uma roda de conversação com os alunos dos cursos sequenciais.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

O Grupo de Seresta de Silvianópolis cantou cantigas de roda em esperanto e típicas canções de seresta em português. A seguir a Prof.ª Maria Antônia Sobral finalizou o evento.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Graças ao apoio financeiro do Sr. Tobias Ferreira de Divinópolis, o trabalho da Prof.ª Maria Antônia Sobral de Silvianópolis, à valorosa ajuda das esperantistas Elba Ladislau e Una Hariany Neves, ao apoio do prezidente da Associação Zamenhof, Fábio Silva, e da diretora do vespertino, S-ra Elizabete de Paiva Paula, e funcionários da Escola Municipal Silviano Brandão, onde aconteceu o evento, foi possível a realização do 7º SUMIRE.

7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

SUMIRE - 2011 - Silvianópolis

Okazis dimanĉe je la 30-a de Oktobro en la urbo Silvianopolo la 7-a Sudminasa Renkontiĝo de Esperanto, kies temo estis “Esperanto por Infanoj”.
Ĉeestis en la evento 56 homoj el 5 urboj, nome Divinópolis, Formiga, Pouso Alegre, Silvianópolis kaj Campinas.
La renkontiĝo komenciĝis je la 9-a matene per abunda matenmanĝo. Tuj poste la Instruantino Maria Antônia Sobral dankis la ĉeeston de ĉiuj kaj invitis por sidiĝi ĉe la tablo la Instruanton José Batista Costa (Eksprezidanto de Asocio Zamenhof), la Instruanton Joe Basílio Costa, la Instruistinon Marivânia Faria kaj la S-ron. Murilo de Almeida, kiu reprezentis la urbestron de Silvianopolo.

Specialaj invitatoj

Specialaj invitatoj

La Instruanto Joe Basílio Costa estis la unua preleganto. Li parolis pri Esperanto, kiel ĝi aperis kaj li ankaŭ raportis pri siaj vojaĝoj tra Eŭropo. Kiel filmreĝisoro, li prezentis sian novan projekton pri la vivo de D-ro. Zamenhof, la kreinto de Esperanto.

Filmreĝisoro Joe Basílo

Filmreĝisoro Joe Basílo

La lernantino de la kurso de Silvianopolo, Una Hariany Neves, rakontis pri sia konatiĝo kun Esperanto kaj kiel ĝi ŝanĝis ŝian vivon – laŭ siaj propraj vortoj: “hodiaŭ Esperanto apartenas al mia vivo”. Ŝia atesto emociigis multajn ĉeestantojn. Sekve ŝi kaj alia lernanto, S-ro. Reinaldo Gomes, omaĝis la urbon Silvianopolo okaze de ĝia 265-a fondiĝa datreveno kiu okazis je la 30-a de Oktobro mem.

Una kaj Reinaldo

Una kaj Reinaldo

Post mallonga intertempo Fabjo Silva prelegetis pri ludoj kaj kursoj de Esperanto en la interreto. Tuj post jen pli longa intertempo por la tagmanĝo.

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Ludoj kaj kursoj en/de Esperanto

Je la 2-a posttagemeze la instruistino Marivânia Faria, kies gelernantoj partoprenas la kurson de Esperanto, parolis pri la graveco de tiu lernardo, rimarkinte ke ilia profito dum la ordinaraj lecionoj pliboniĝis post tiu lernado.

Instruistino Marivânia Faria

Prof.ª Marivânia Faria

Sekve je la 2:20 posttagmeze la plej grava parto de la renkontiĝo okazis: la prezentado de la teatraĵo “La Edziniĝo de Fraŭlino Blatineto”, prezentita de la infanoj kiuj faris la bazan kurson de esperanto.

Teatraĵa teamo

Teatraĵa teamo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Teatraĵo

Je la 3-a posttagmeze la instruanto Joe Basílio invitis ĉiujn, kiuj ne konis la lingvon partopreni fulman kurson, kiam li instruis la bazajn salutojn kaj la bazajn gramatikajn regulojn; en la ĉefĉambro Rafael Zerbetto gvidis konversacian rondon kun lernantoj de la daŭrigaj kursoj.

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Fulmotronda Kurso de Esperanto

Konversacia Rondo

Konversacia Rondo

La Serenada Grupo el Silvianopolo, kantis rondkantojn esperante kaj tipajn serenadajn kantojn portugallingve. Sekve la instruantino Maria Antônia Sobral fermis la eventon.

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Serenada Grupo el Silvianopolo

Dank´al la financa subteno de S-ro Tobias Ferreira de Divinopolo, al la laboro de la instruantino Maria Antônia Sobral de Silvianopolo, al la altvalora helpo de la esperantistinoj Elba Ladislau kaj Una Hariany Neves kaj la apogo de la prezidanto de la Asocio Zamenhof, Fábio Silva, kaj de la diretorino de la taga período, S-ino Elizabete de Paiva Paula, kaj funkciuloj de la Urba Lernejo Silviano Brandão, kie la evento okazis, la 7-a SUMIRE sukcese realiĝis.

A Vida de Zamenhof – La Vivo de Zamenhof

Akceptante la petojn el centoj da samideanoj el diversaj landoj ni intencas realigi dokumentarian filmon pri la vivo de L.L. Zamenhof. Bazita je biografioj verkitaj far de eminentaj samideanoj, ni liveros riĉenhavan kaj altkvalitan produkton. Ĉi tiu malferma alvoko celas havi vin kiel nia oficiala partnero en tiu malfacila tasko. Sed ja temas pri nepre realigenda revo de la tuta esperantistaro. Ni intencas prezenti la filmon en Hanojo, Vjetnamio, dum la venonta Universala Kongreso de Esperanto 2012.

Kiel ni realigos la filmon?

Ni vojaĝos al la diversaj lokoj kie vivis, studis kaj laboris Ludoviko Zamenhof kaj faros diversajn intervjuojn kun fakuloj por klarigi la detalojn pri ĉiuj epokoj. Kronologie, ni montros la disvolviĝon de la pensoj kaj agoj de la aŭtoro de Esperanto. La fina produkto estos altkvalita, industri-produktita DVD kaj ankaŭ cifereca filmo por reta elŝutado.

Enhavo

Historiajn faktojn ni atente kontrolos pere de la Zamenhof-biografioj verkitaj de Edmond Privat (1920), Marjorie Boulton (1960) kaj Aleksander Korzhenkov (2009).

Enkonduko (Esperanto hodiaŭ, ĝeneralaj vortoj pri Zamenhof)
Naskiĝo (gepatroj, bjalistoka hejmo…)
Infaneco (fruaj lingvaj eksperimentoj, junaj revoj…)
Adolesko (universitato, oftalmologia kabineto, enamiĝo…)
Adulta vivo (geedziĝo, debuto de Esperanto, filoj…)
Morto (malsano, unua kongreso, mondmilitoj…)
Heredaĵo (UEA, Unuiĝintaj Nacioj, homaranismo…)

Atingoj kaj Celoj

Imagu Filmoj delonge prenis la taskon disvastigi Esperanton pere de filmoj. Unue ni faris grandan klopodon kaj finfine sukcesis filmigi la plej faman verkon de Claude Piron, “Gerda Malaperis”, danke al helpo de geesperantistoj el la tuta mondo. La filmo atingis pli ol 80 landojn kaj disvendiĝis je preskaŭ 2000 ekzempleroj. Tiu fakto estas por ni esperantistoj vera miraklo! Poste, nia insistemo kunportis nin ĝis alia filmo, ĉifoje prenita el la japana literaturo: “La Patro”, tradukita al 13 lingvoj, kiu ankaŭ fariĝis fama kaj atingis siavice 87 landojn. Nun ni denove staras por nova, kaj kun via helpo, fruktodona batalo: ĉifoje ni estos iom pli ambiciaj. Ni intencas prezenti tiun filmon al ordinaraj filmagentejoj por spektigi ĝin ankaŭ en naciaj televidkanaloj kaj kinejoj.

Filmiloj uzotaj kaj kvalito

La filmiloj uzotaj estas tre altkvalitaj kaj profesiaj. Unue ni intencas aĉeti unu aŭ du (depende de la monkolektado) malgrandajn filmmaŝinojn (facile transporteblaj), kiu estas unu el la plej bonkvalitaj en ties kategorio ĉar ĝi permesas al ni ŝanĝi lensojn kaj havas la plej grandan lumkaptilon inter la aktualaj kameraoj (35 mm kontraŭ 8/9 mm de la aliaj). La mikrofonoj estos senkablaj kaj ankaŭ la plej bonaj en la merkato por ke la sono fariĝu perfekta. La ceteraj aparatoj ankaŭ estas profesiaj kaj altkvalitaj por ke ni registru kaj prezentu plej profesian filmon. Jen kelkaj fotoj pri la uzotaj aparatoj:

Kalendaro

Septembro 2011 – Planado
Oktobro 2011 – Preparado
Novembro 2011 – Lanĉado
Decembro 2011 – Monkolektado
Januaro 2012 – Monkolektado
Februaro 2012 – Logistika preparado
Marto 2012 – Filmado
Aprilo 2012 – Filmado
Majo 2012 – Muntado kaj post-produktado
Junio 2012 – Kreado de fizikaj produktoj kaj Promociado
Julio 2012 – (28a) Lanĉado dum Universala Kongreso (Hanojo)
Aŭgusto 2012 – Distribuado
.

Itinero

Buĝeto

Filmiloj
Aĉeti filmilon (Sony Nex-FS100NK)
Aĉeti lenson “tele” 18-200mm (SEL18F200)
Aĉeti lenson “wide” 10-20mm (SEL 16F28)
Aĉeti mikrofonojn (Sony UWP V)
Aĉeti apogilon / lumigilojn/ memorkartojn
Aĉeti akumulatoron / sonregistrilon
Aĉeti porteblan komputilon / porteblan telefonon 10.000 €

Laboristoj
(3+ monatoj)
Reĝisoro
Kameristo
Produktisto 10.000 €

Vojaĝkostoj
2 flugbiletoj GRU-BCN-GRU
Lui aŭtomobilon
Filmado en Barcelono
Filmado en Tuluzo / Parizo/ Boulogne-sur-Mer
Filmado en Bruselo / Roterdamo / Berlino
Filmado en Varsovio / Bjalistoko
Filmado en Belarusio / Litovio
Filmado en Moskvo
Reveno al Barcelono 15.000 €
Muntado Prepari bildojn kaj sonojn
Munti la bazan filmonEfektoj, kreditoj
Fina bildigo (“rendering”)

Programi
DVD-menuon
Aŭtori majstran diskon 5000 €

Produktado
Presi 1000 DVDojn
Prepari elŝutservilon
Krei libreton pri la filmo
Printi filmo-afiŝon / Fari T-ĉemizojn 5000 €

Promociado
Publike anonci la rezultojn
Sendi produktojn al mecenatoj
Inskribiĝi en film-festivaloj kaj televid-kanaloj
2 flugbiletoj BCN-HAN-BCN
Kongresaj kotizoj / Transportado / Loĝado / Manĝoj
Vespermanĝo kun mecenatoj 5000 €

Totala sumo 50.000 €
.

Skipo kaj aldonaj informoj

Joe Bazilio, reĝisoro, jam lanĉis 2 tre gravajn, longdaŭrajn filmojn originale en Esperanto: “Gerda Malaperis” (Claude Piron) kaj “La Patro” (Kikuti Kan). Li ankaŭ realigis diversajn kurtfilmojn. Joe estas fakulo pri kulturo kaj estas ankaŭ fasonisto. Muzikisto, li jam surdiskigis diversajn brazilajn muzikojn kaj ankaŭ laboris kiel produktisto por diversaj brazilaj kantistoj. Nuntempe kiel reĝisoro li respondecas pri kinartaj projektoj ĉe la kulturdomo de la urbo Formiga, en Brazilo, krom instruado de fotografio kaj de “stop motion”-teknikoj por infanoj. Li kreis infanan televidkanalon en la socia projekto “Civitana Knabo” por brazila entrepreno CSN.

Roĝer Borĝes, produktisto, diplomiĝis pri Administrado de Entreprenoj ĉe UNIP-Universitato en São Paŭlo, kaj posedas diplomon pri Projekt-Mastrumado el la Universitato de Kalifornio, Berkeley (Usono). Roĝer aparte fakas pri la kreado de muziko kaj videoklipoj en Esperanto, kunlaborante ekde la jaro 1999 kun pluraj asocioj (TEJO, E@I, BEJO) kaj artistoj. Li loĝas en Hispanio, proksime de Barcelono.

Samuel Nunes, kameraisto, laboras profesie kiel kameraisto en brazila televidkanalo “TV Oeste” en la urbo Formiga, ŝtato Minas Gerais, Brazilo. Kun multege da sperto li estas specialisto pri eksteraj raportoj kaj intervjuoj.

.

.

Ni esperas, ke vi trovos tiun ĉi projekton interesa. Ni elpensis ĝin dum multe da tempo kaj nun ĝi finfine pretas. Ni nur bezonas financan subtenon por sukcese filmi “La Vivo de Zamenhof”. Por kontakti nin kaj scii iom pli pri niaj iniciatoj, simple plenigu la formularon de Imagu Filmoj en Interreto – via mesaĝo alvenos rekte al nia labortablo. Elkore, dankon!
.

http://imagufilmoj.wordpress.com

Esperantista russo visita nossa região – Rusa esperantisto vizitas nian regionon

Nia estimata amiko Alexander ĉeestis en nia regiono kaj multe helpis nin disvastigi kaj montri la vera funkciado de nia internacia lingvo Esperanto.
Mi nome de Asocio Zamenhof dankas lin kaj profitas por inviti lin viziti nin denove venontjare.

Nosso estimado amigo Alexander esteve em nossa região e muito nos ajudou a divulgar e mostrar o verdadeiro funcionamento de nosso idioma internacional o esperanto.
Eu em nome da Associação Zamenhof o agradeço e aproveito para convidá-lo para nos visitar novamente no ano que vem.

En Asocio Zamenhof

En Asocio Zamenhof - Na Associação Zamenhof

En tradicia Minas-Ĝerajsa festo - Em tradicional festa mineira

En tradicia Minas-Ĝerajsa festo - Em tradicional festa mineira

Aleksander kaj La Patro (Garcia)

Aleksander kaj La Patro (Garcia)

Bonega babilado en Asocio Zamenhof

Bonega babilado en Asocio Zamenhof - Ótimo bate-papo na Associação Zamenhof

Promenado en akvofalo - Passeio na cachoeira

Promenado en akvofalo - Passeio na cachoeira

Eĉ en la fragaj rikoltadoj li laboris - Até na colheita de morangos ele trabalhou

Eĉ en la fragaj rikoltadoj li laboris - Até na colheita de morangos ele trabalhou

Venha você também falar esperanto conosco! http://www.bit.ly/cursodeesperanto

Lembrete para os amantes de fotografia e vídeos – Memorigo al filmoŝatantoj kaj fotamantoj

Artigo do site da EASP

ESCRITO POR REDAKTANTO | 09 JUNHO 2011

filmkonkurso

 

 

 

 

 

 

 

Os organizadores do Festival de Cinema Esperantista divulgaram que o prazo para participar do Concurso de Curtissímas em Esperanto se estenderá até o dia 20 de junho de 2011.

Esta será a primeira mostra de vídeos em esperanto com o objetivo de promover e incentivar a    produção e divulgação de filmes no meio esperantista. O responsável por mais esta iniciativa é o criador do  projeto Verda Filmejo, Aleksander Osincev.

Mais de 200 vídeos já foram registrados no concurso. Todos os trabalhos concorrem a um dos cinco  mp3 iPod Touch 4, nas categorias:

 • Melhor vídeo de 5 segundos
 • Melhor vídeo de 15 segundos
 • Melhor vídeo de 30 segundos
 • Curtíssima mais engraçado
 • Seleção do público

E ainda há espaço para sua criatividade e talento!

Muito conhecida dos brasileiros é a frase preferida do saudoso diretor de filmes Glaube Rocha: uma ideia na cabeça e uma câmara na mão. Pronto, nada mais é necessário para criar um vídeo apresentável! Pegue uma filmadora, transforme suas ideias em imagens e envie o resultado para kinofestivalo.org!

Leia antes o regulamento e depois preencha o formulário de inscrição.

O júri do Concurso se compõe de cinco esperantistas de diversos países. A Cerimônia de Premiação acontecerá no dia 12 de julho de 2011, dentro da programação da Solenidade de Encerramento do Primeiro Festival de Cinema Esperantista, que ocorrerá durante o 8º Congresso Pan-americano de Esperanto (TAKE).

Sua contribuição de vídeo é muito importante, entre outros, para progredi a arte cinematográfica esperantista. Então, mãos à filmagem!

Se lhe faltar inspiração para filmar, não tem problema. Pegue sua máquina fotográfica e participe da exposição de fotos “O é que liberdade?”, organizada também pela equipe do Festival de Cinema Esperantista. Mais informações pelo e-mail: kinofestivalo[arroba]gmail.com.

Saiba mais sobre o Festival, em português.

Assista ao vídeo de divulgação.

___________________________________________________

La organizantoj de la Esperanta Kinfestivalo anoncis ke la limdato por la video-konkurso plilongiĝos ĝis la 20 de junio 2011.

Tio estas la unua kultura aranĝo estiganta spacon kaj stimulon por produktado kaj diskonigo de filmoj en la esperantista medio. La respondeculo pri tiu plia iniciato estas la kreinto de la projektoVerda Filmejo, Aleksander Osincev.

Pli ol 200 filmetoj jam estis registritaj en la konkurso. Ĉiuj kunkuras por gajni unu el la kvin iPod-premioj, en la kategorioj:

 • Plej bona 5-sekunda video
 • Plej bona 15-sekunda video
 • Plej bona 30-sekunda video
 • Plej humura mallongega video
 • Premio aljuĝita de la publiko

kaj ankoraŭ estas spaco por via kreemo kaj talento!

Tre konata de enlandanoj estas la preferata diro de la karmemora brazila filmdirektisto Glaube Rocha: unu ideo en la kapo kaj unu kamerao en la mano. Jen, nenio plia estas bezonata por krei spektindan videon! Prenu do vian filmilon, bildigu viajn ideojn kaj sendu la rezulton alkinofestivalo.org!

Antaŭe bonvolu legi la regularon kaj poste plenigu la aliĝilon.

La ĵurio de la filmkonkurso konsistas el kvin diverslandaj esperantistoj. La Premia Ceremonio okazos la 12an de julio 2011 kadre de la Solena Fermo de la unua esperanta Kinfestivalo, kiu disvolviĝos dum la 8a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto (TAKE).

Via filmokontribuo estas tre grava por interalie evoluigi la esperantan kinarton. Do, ek al filmado!

Se mankas inspiro al vi por filmado, tio ne gravas. Prenu vian fotilon kaj partoprenu en la nekonkursa fotekspozicio “Kio estas Libero?”, organizata ankaŭ de la teamo de Kinfestivalo. Pliajn informojn per la retpoŝto <kinofestivalo[heliko]gmail.com>.

Spektu reklameton pri la konkurso.

Leia este artigo em português.

http://www.easp.org.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=208:para-fas-de-videos-e-amantes-de-fotografia&catid=49:acontece-em-sao-paulo&Itemid=166

Festival de Cinema Esperantista acontecerá em São Paulo – – – Esperanta Kinofestivalo okazos en San Paŭlo

O Festival de Cinema Esperantista é um festival de cinema internacional independente, no idioma internacional Esperanto.

Definição 1: O festival de cinema rompe imagens vigentes do mundo, elimina estereótipos e prova que não existem barreiras para a comunicação.

Definição 2: Nós vivemos em um mundo cheio de limites. No início nossos pais e depois a sociedade nos ditam como viver em um espaço fechado. Obrigam-nos a pensar de forma estereotipada para nos controlar mais facilmente. A sociedade por vezes nos obriga a agir de tal forma que às vezes começamos a afrontar a natureza. Através da arte cinematográfica é possível apresentar e transmitir ideias corajosas às pessoas simples. O cinema é uma arte tão expressiva, que ela toca a todos, faz pensar e dá um outro nível de pensamento.

Difino3: A base do Festival de Cinema é propiciada pela apreciação recíproca a diversas línguas e culturas, igualdade entre línguas e povos, diversidade cultural.

Objetivos
 • Apoiar o cinema em Esperanto e estimular autores a criar obras audiovisuais modernas.
 • Mostrar uma utilidade prática da língua internacional Esperanto como justo portador de culturas nacionais.
 • Apresentar um cinema independente, sem censura linguística, política ou de qualquer espécie.

Tarefas

 • Dar chance a autores iniciantes de apresentar-se no cinema do Esperanto.
 • Na mostra competitiva escolher as melhores obras.
 • Lançar um evento cultural tradicional, popular e apreciado entre esperantistas e não-esperantistas.
 • Estabelecer um ambiente criativo de compreensão entre autores e o público

A língua de trabalho do festival é o Esperanto.

Local e tempo

O primeiro Festival de Cinema acontecerá em São Paulo, Brasil, de 10 a 13 de Julho de 2011, durante o 8º Congresso Panamericano de Esperanto.

O sítio do Congresso está em: www.kongreso2011.org.

Os criadores

O iniciador do Festival de Cinema em Esperanto é Aleksander OSINCEV com a união de criação “Filmoj sen limoj” (Filmes sem Fronteiras). Os autores do conceito do Festival são Aleksander OSINCEV, Jaroskav KIKAVEC, Darja OBRAZCOVA, Sergej KOROL e Svetozar LAPSHIN.

Equipe organizadora

A equipe organizadora é formada por um Diretor do Festival, um júri internacional, a união criativa “Filmoj sen limoj” e a organização local.

O Diretor administra a atividade de todos os grupos, auxilia no contato com distribuidores, contata diretores e parceiros, resolve questões gerais, estratégicas e financeiras, administra o portal do Festival de Cinema.

O júri internacional é composto por artistas populares do Esperanto. O júri internacional assiste aos materiais em vídeo enviados para a mostra competitiva, avalia segundo critérios previamente discutidos e estabelecidos e escolhe os ganhadores em cada categoria.

“Filmoj sen limoj” administra o tratamento dos filmes, a tradução e a dublagem em Esperanto. Este grupo, junto com o principal parceiro local, escolhe para o programa não-competitivo.

A equipe local é composta por voluntários esperantistas, do país e da cidade que sedia o Festival de Cinema. Esse grupo é formado por dois times: um de divulgação e outro técnico, que se ocupa do Festival em si. Os grupos auxiliam na busca do local adequado, no transporte, recepção e acomodação de convidados.

___________________________________________________________________

Esperanta Kinofestivalo estas internacia sendependa kinofestivalo en internacia lingvo Esperanto.

Difino1: La kinofestivalo rompas ekzistantajn imagojn pri la mondo, forigas stereotipojn, kaj pruvas, ke ne ekzistas baroj por komunikado.

Difino2: Ni vivas en la mondo plenplena de limigoj. Komence gepatroj kaj poste la socio diktas al ni kiel vivi en fermita spaco. Oni devigas nin pensi steriotipe por poste pli facile regi nin. La socio foje devigas nin agi tiel, ke tio foje komencas kontraŭstari la naturon. Pere de kinematografio eblas prezenti kaj transdoni kuraĝajn ideojn al kutimaj homoj. Kino estas tiom esprimplena arto, ke ĝi tuŝas ĉiun, devigas pensi kaj donas alian nivelon de pensado.

Difino3: La bazon de kinofestivalo kreas reciprokan estimon al diversaj lingvoj kaj kulturoj, egalecon inter lingvoj kaj popoloj, kaj kulturan diversecon.

Celoj
 • Subteni Esperanto-kinarton kaj motivigi aŭtorojn krei modernajn sonvidajn verkojn.
 • Montri praktikan utilon de la internacia lingvo Esperanto kiel justa peranto de naciaj kulturoj.
 • Prezenti sendependan kinarton sen ajna lingva, politika kaj aliaj cenzuroj.
Taskoj
 • Doni ŝancon al komencantaj aŭtoroj montri sin en Esperanto-kinarto.
 • En konkurado elekti plej bonajn verkojn.
 • Fondi tradician kulturan eventon, popularan kaj estimatan inter esperantistoj kaj neesperantistoj.
 • Starigi krean etoson de kompreno inter aŭtoroj kaj publiko.

La labora lingvo de festivalo estas Esperanto.

Loko kaj tempo

La unua Kinofestivalo okazos en San-Paŭlo (Brazilo)ekde la 10-a ĝis la 13-a de julio 2011 dum TAKE.

La retejo de TAKE: www.kongreso2011.org.

Fondintoj

La fondinto de Kinofestivalo en Esperanto estas Aleksander OSINCEV kaj krea unuiĝo Filmoj sen limoj. Aŭtoroj de koncepto de Kinofestivalo estas Aleksander OSINCEV, Jaroskav KIKAVEC, Darja OBRAZCOVA, Sergej KOROL, Svetozar LAPŜIN.

Organiza teamo

Organiza teamo konsistas el Direktoto de la Kinofestivalo, internacia ĵurio, krea unuiĝo Filmoj sen limoj kaj loka organiza teamo.

Direktoro de la Kinofestivalo administras agadon de ĉiuj grupoj, subtenas kontakton kun distribuantoj, kontaktas reĝisorojn kaj partnerojn, solvas ĝeneralajn, strategiajn kaj financajn demandojn, administras retejon de la Kinofestivalo.

Internacia ĵurio konsistas el estimataj E-artistoj. Internacia ĵurio spektas la alsenditajn videajn materialojn en konkursaj programoj, pritaksas ilin laŭ antaŭe pridiskutitaj kaj pretigitaj kriterioj kaj elektas gajnintojn en ĉiu konkursa nomumo.

Filmoj sen limoj administras prilaboron de filmoj, tradukon kaj dubladon en Esperanton. Tiu ĉi grupo kune kun la ĉefa surloka partnero elektas filmojn por nekonkursa programo.

Loka organiza teamo konsistas el esperantistoj-volontuloj, loĝantaj en la lando kaj urbo de la Kinofestivalo. Tiu grupo konsistas el du teametoj: unu informa kaj dua teknika. La informa okupiĝas pri informado kaj la teknika pri la Festivalo mem. La grupoj helpas trovi taŭgan ejon, helpas pri transportado, akceptas gastojn kaj loĝigas ilin.

El la retpaĝo:
http://kinofestivalo.org/pt/about/