4-a numero Fanzeranto – 4º número Fanzeranto

Saluton karaj geamikoj!

Jen la 4-a numero de Fanzeranto.
Eis o 4º número de Fanzeranto.

Legebla versio:
Versão de leitura:
fanzeranto_4

Presebla versio:
Versão para impressão:
fanzeranto_4_presebla

Ĝisdatigita la paĝaro de Asocio Zamenhof – Atualizado o site da Associação Zamenhof

La paĝaro de Asocio Zamenhof estis ĵus ĝisdatigita.
Novaj retpaĝoj estis enmetita en la parto de Esperanto-retpaĝaroj, ankaŭ la propagando de la ekzameno de KER estis enmetita en la paĝaro.
Atendante viajn opiniojn mi finas…

http://www.asociozamenhof.50webs.com

A página da Associação Zamenhof acabou de ser atualizada.
Novos sites foram incluídos na sessão páginas em e sobre o esperanto, também o anúncio da prova KER foi afixado no site.
Aguardardando suas opiniões eu termino.

http://www.asociozamenhof.50webs.com