Loka televido apogas Esperanton – Tv local apóia o esperanto

Ekde 2005 kiam oni komencis labori en nia asocio ĉi tie en Pouso Alegre – MG – Brazilo ni ĉiam havis spacon en nia loka televido TV Libertas, nia klubanoj jam estis intervjuata diversfoje, ĉiam kiam oni faras eventon aŭ okazas novaĵojn rilate al Esperanto la loka televido disponas siajn raportistojn por helpi nin en nia disvastigado.
Hieraŭ mem nla prezidanto de la konsilantaro de nia asocio S-ro Garcia estis intervjuata pri la Tago de Esperanto.
Do mi volas elkore danki al ĉi tiu gravega entrepreno. Nome de Asocio Zamenhof niaj sinceraj dankoj!

————————————————————–

Desde 2005 quando começamos a trabalhar em nossa associação aqui em Pouso Alegre – MG, sempre tivemos espaço em nossa emissora local de tv a Tv Libertas, nossos associados já foram entrevistados diversas vezes, sempre que fazemos algum evento ou acontece alguma novidade sobre o esperanto a emissora disponibiliza seus repórteres para nos ajudar em nossas divulgações. Ontem mesmo o presidente do conselho deliberativo de nossa associação sr. Garcia, foi entrevistado sobre o dia do esperanto.
Então eu desejo agradecer de coração. Em nome a Associação Zamenhof nossos sinceros agradecimentos!

Hanói festeja o dia do esperanto – Hanojo festas Esperantan tagon

Acabei de receber essa mensagem e é com grande alegria que a compartilho com todos.

Hanói: Animada, multicolorida e de diversos aspectos da Festa de Zamenhof 2010

Hanojo: Bunta, diversaspekta kaj vigla Zamenhof-festo 2010

“Kiam en 1905, el la podio de la unua UK en Boulogne-sur-mer, Zamenhof prononcis sian paroladon, li ne povas imagi, ke 107 jarojn poste, UK okazos en tiu fora, nekonata lando, Vjetnamio. Renato Corsetti, la eks-prezidanto de UEA prave diris, ke la 21ª jarcento estos la jarcento de Esperanto en Azio. Paralele kun UK, jen tute freŝa novaĵo: TEJO ĝojas anonci, ke la 68-a Internacia Junulara Kongreso okazos en Naha, ĉefurbo de la Okinava insulo en Japanio.”
Tiel parolis Nguyen Van Loi, prezidanto de Vjetnama Esperanto-Asocio malfermante la Zamenhof-Tagon de 2010, matene de la 12ª de decembro, ĉe la sidejo de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj, antaŭ eksterordinare vigla, multnombra partoprenantaro. Al la kunveno alvenis, flanke de gastoj: reprezentanto de Vjetnama Unio de Amikecaj Organizoj, de Hanoja Esperanto-Asocio (HanEA), kaj de novaj Esperanto-simpatiantoj kiuj kontribuis per belaj artismaj prezentadoj; flanke de la gastiganto, krome la bone konataj esperantistoj, menciindas komencantoj de Malferma Universitato, de Fremdlingva Universitato, kaj de VSK infanlernejo.

A reportagem completa é encontrada no site Verda Mesagxo el Vjetnamio:

http://e.vea.vn/news/detail.php?fx=3&zx=298