S-ino Aparecida de Souza Araújo prelegos en Asocio Zamenhof – Sra. Aparecida de Souza Araújo palestrará na Associação Zamenhof

“La 20-n de novembro je la 2-a poste tagmeze, en nia Asocio Zamenhof, okazos prelego de S-ino Aparecida de Souza Araújo, anino de EASP, kiu parolos, portugallingve, pri siaj vojagxoj tra euxropaj kaj aziaj landoj, dividante kun la cxeestantoj siajn personajn internaciajn spertojn per Esperanto. Cxiuj, cxu esperantistoj, cxu neesperantistoj estas invitataj partopreni tiun interesan renkontigxon.”

“No dia 20 de novembro ás 14:00, em nossa Associação Zamenhof, haverá uma palestra da Sra. Aparecida de Souza Araújo, membro da EASP, que falará, em português, sobre sobre suas viagens por países europeus e asiáticos, dividindo com os presentes suas experiências pessoais, internacionais, por meio do esperanto. Todos, esperantistas ou não, estão convidados a participar desse interessante encontro.”