Esperanto estas la dua lingvo rilate kvanto da artikoloj en katolika retpaĝo

Laŭ informoj de D-ro. Lauro Mattesson la katolika rilateca paĝo “Nação Católica” – Katolika Nacio jam planas enmeti em sia lingvaj agordoj Esperanton.
Hodiaŭ Esperanto estas estas la dua lingvo rilate kvanto de artikoloj en la paĝaro, kelka geesperantistoj uzas la paĝaro por divastigi informojn pri la elsendoj de Vatikana Radio, pri artikoloj de IKUE (Internacia Uniĝo de Katolika Esperantistoj) kaj informoj pri SAKE (Sendependa Asocio de Katolikaj Esperantistoj).
Lauro informis nin ke la administrantoj de la paĝaro apogas lian propagandon, li kredas ke post la tradukado de la paĝaro, ĝi pligandiĝos pli boné, kaj ĝi povos kunigi la plej granda nombro da fiduloj en la tuta mondo.
Oni jam scias ke la katolika eklezio apogas Esperanton, la Papo je du specialoj eventoj (Pasko kaj Kristnasko) salutas la mondo ankaŭ en Esperanton.
La paĝaro Katolika Nacio estas verko de ASJ (Asocio de la Moŝto Jesuo) kaj TV 21 Jarcento.
Repaĝo de Katolika Nacio:
http://www.nacaocatolica.com.br

Esperanto segundo lugar em número de artigos em site Católico

Segundo informações do Dr. Lauro Mattesson o site de relacionamentos católico “Nação Católica” já tem planos de introduzir o esperanto como opção de linguagem na interface do site.
Hoje o esperanto é a segunda língua com maior número de artigos em tal site, alguns esperantistas católicos usam o site para divulgar as transmissões da rádio do Vaticano, informações da IKUE (União Internacional de Católicos Esperantistas) e da SAKE (Associação Independente de Católicos Esperantistas).
Lauro informou que o site tem apoiado a sua propaganda, ele acredita que com a tradução da interface do site o mesmo terá uma amplitude maior, e poderá congregar um maior número de fiéis ao redor do mundo.
É sabido que a Igreja Católica apóia o esperanto, o próprio Papa em duas ocasiões especiais (Páscoa e Natal) saúda o mundo também em esperanto.
O site Nação Católica é um empreendimento da ASJ Associação do Senhor Jesus e TV Século 21.